Vitajte na stránkach Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského  vyznania v Bratislave – Dúbravke. Sme spoločenstvo, ktorého hlavným poslaním je šíriť evanjelium – posolstvo o živom Pánovi Ježišovi Kristovi – slovom aj prakticky. Božia láska je pre nás dôvodom a najsilnejšou motiváciou, aby sme touto láskou žili medzi sebou a v nej prijímali aj ostatných bez rozdielu. Preto je medzi nami každý vítaný. Túžime rásť v živej viere a poznávaní Boha, ktorý je cesta, pravda i život a prajeme si, aby ten najväčší dar – spasenie a večný život, našli medzi nami mnohí.

Ján Hroboň
ev. a. v. farár
Posledné články

Aktuality

Služby Božie

Biblická hodina

Deti

Mládež

Rozhovor s ...

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka