Témy Aliančného modlitebného týždňa 13

 

 

 

Pozývame všetkých, zvlášť mladých, na Dni dôvery so spoločenstvom Taizé 23.-25.novembra 2018
v Pezinku. Pre mladých do 35 rokov bude program celý víkend, pre mladých (duchom) nad 35
v sobotu. Téma stretnutia: „Nevyčerpateľná radosť“. Modlitby, spev, biblické zamyslenia, svedectvá,
zdieľanie, workshopy. Viac informácií a registrácia: www.dnidovery.sk

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka