28.3.2020 – DEŇ UČITEĽOV 

Pedagógom, vychovávateľom, učiteľom detských besiedok a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom vychovávajú a vzdelávajú novú generáciu pre našu spoločnosť, ku dnešnému Dňu učiteľov želáme všetko najlepšie. Predovšetkým veľa zdravia, pevných nervov, zápal, chuť a nasadenie pre túto neľahkú a pritom nenahraditeľnú profesiu a najmä múdrosť zhora od Hospodina, ktorý je Tým najlepším Učiteľom.

Ste vzácni! 🙏 Potrebujeme vás! 🤗

 

Keďže stále je núdzová situácia, ktorá nám neumožňuje, aby sme sa stretli na blížiacich sa pašiách, dovoľujeme si Vám ich ponúknuť prostredníctvom našej nahrávky. Prajeme Vám požehnanú chvíľu pri slove Božom a piesňach.

 

Milé sestry, milí bratia,

Služby Božie budú odvysielané prostredníctvom online vysielana na www.dubravskatv.sk pomocou rozvodov SWAN, MAGIO a ORANGE v nedeľu v časoch:
10:00, 14:00, 18:00 a 22:00 alebo ich nájdete youtube kanáli dúbravskej tv, alebo na našej fb stránke.

 

 

Milé sestry a bratia,

dávame vám do pozornosti aj vysielania v RTVS v nasledujúcom týždni

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/z-medii/program-verejnopravnych-medii-19-3-26-3-2020

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka