“Nehľadaj lásku v knihách. Láska v knihe nie je.
Kniha kníh je o Mne, čítaj o Mne a zatúžiš po Mne.
Keď zatúžiš po Mne a prídeš za Mnou a budeš Ma vytrvalo hľadať,
zjavím sa ti.
Odkryjem sa ti a spoznáš nielen informácie o Mne, učenie o Mne,
ale dotkneš sa Môjho srdca.
Tvoja myseľ je plná informácií o Mne, vedomostí o Mne, ale –
pamätáš sa?
Povedal som ti, sľúbil som ti, že ti dám mäkké srdce.
Porozumel si?
To mäkké srdce nebude tvoje bývalé – prerobené na mäkké.
To mäkké srdce bude Moje.
Až keď sa vzdáš svojho,
až potom budem môcť vložiť do tvojho vnútra Moje.
A Moje srdce – to je Láska.
Ak si ponecháš svoje, nebude v tebe miesto pre Moje, pre Mňa.
Možno, že budeš prorokovať, činiť divy a zázraky,
uzdravovať, hovoriť jazykmi,
možno, že budeš poznať všetky tajomstvá,
ale ak nebudeš mať v sebe Moje srdce – nedokážeš milovať.
Nebudeš mať čím.
To všetko sú iba Moje dary, to nie som Ja.
Pretože iba Ja v tebe dokážem milovať.
Iba Ja som Láska,
iba Ja  a nie ty.
Ak si nezomrel, stále žiješ.
Ak žiješ ty, nemôžem v tebe žiť Ja.
Rozumieš môj milovaný?
Už som ti to mnohokrát vysvetľoval.
Chceš zostať sebou alebo sa chceš stať Mnou?
Poď, vzdaj sa mi,
vzdaj sa všetkého čo máš a čo vieš,
a Ja ti dám tisíckrát viac, dám ti Seba
Poď, milovaný.

Ez11;19
1Kor13

Moja poznámka k Ezechielovi 11;19
“…odstránim kamenné srdce a vložím mäsité.”
(odstránim staré, vložím nové)
Ponúkam zloženie srdca, tak ako som zloženie pochopil a prijal:
Srdce=myseľ+emócie+vôľa+svedomie
Pričom myseľ+emócie+vôľa tvoria dušu človeka
a svedomie+intuícia+spoločenstvo tvoria ducha človeka

Aj Pavel v 1Kor1;16 volá:
“Lebo kto poznal myseľ Pánovu aby Ho učil? My však myseľ Pánovu máme!”

/Ján Pavík/

Brat Janko nás povzbudzuje dať Pánovi Ježišovi k dispozícii celé svoje srdce, aby On Sám mal v ňom  Svoj príbytok naveky. 
Keď opustíme širokú cestu a celým srdcom sa navrátime a obrátime k živému a pravému Bohu, On dáva nášmu životu nový smer a novú silu ku zmene života. 
Odvtedy Svätý Duch začína budovať Božie dielo milosti a lásky v nás, premenu tvrdých a kamenných sŕdc na živé a mäsité, tvarovateľné v dlaniach nášho Boha a poddajné Jeho vôli. 
Otvára naše oči viery a vyučuje nás v pravde poznávať a učiť sa milovať Pána i blížnych a v pravde vidieť Jeho očami seba, ľudí aj svet okolo nás. 

Učí nás tiež Jeho láskou milovať a odpúšťať i žehnať priateľom, aj nepriateľom. 

A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh v nás.
Boh je láska, a ten, kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh v ňom.
                             
                                                 (1 Jána 4, 16, Roháček)

Milovaní, tak buďme v Božom zmocnení a na slávu i chválu nášho Pána, svedkami i poslami Jeho lásky v tomto svete, ktorý bez Neho ako Lásky zahynie!

Magduška Peniašteková

 Zanechať komentár

Môžete používať tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

Blue Captcha Image
Refresh

*

   
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka