– Úvod do témy – 10.9.2013

Prečo si vyvolil Pán Ježiš učeníkov?

Prečo máme ísť za zástupmi, ktoré nás potrebujú?

Čo je prvý krok aby nás Pán Boh delegoval do služby? Mt 9, 38

Stačia naše schopnosti pre službu na Božej vinici?

Kde začať s poslaním? Mt 10,5

Ako vyzerá Bohom premenený učeník?

Sme ľudia, ktorí radšej prijímajú alebo dávajú?

Ktoré veci sú tie najlepšie, ktoré od Pána Boha prijímame???

Na tieto otázky môžete dostať odpoveď v nahrávke výkladu z biblickej hodiny 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mt 9, 35-38  

35Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. 36Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 37Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, 38preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.

Mt 10, 1-16

1I zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby. 2Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej; Jakub, syn Zebedeov, a jeho brat Ján; 3Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov, a Tadeus,4Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil. 5Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Na cestu pohanov nechoďte a do samaritánskeho mesta nevchádzajte. 6Ale radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského. 7Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. 8Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte. 9Neberte si do opaskov ani zlata, ani striebra, ani medených peňazí, 10ani len kapsu na cestu, ani dve košele, ani obuv, ani palicu, veď robotník si zaslúži svoj pokrm. 11A do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny prídete, prezveďte sa, kto v nich je hoden, a zostaňte u neho, dokiaľ nepôjdete ďalej. 12A keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho [a povedzte: Pokoj domu tomuto!]; 13a ak ten dom bude hoden toho, nech spočinie na ňom váš pokoj; ak však nebude toho hoden, nech sa váš pokoj navráti k vám. 14Kde by vás neprijali a neposlúchali ani vaše slová, vyjdite z toho domu alebo z toho mesta a straste si prach z nôh. 15Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súdny deň Sodome a Gomore ako tomu mestu. 16Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice.

 

 Zanechať komentár

Môžete používať tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

Blue Captcha Image
Refresh

*

   
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka