V 24. nedeľu po Sv. Trojici sme slávili služby Božie, ktoré boli venované najmä deťom, ktoré sú súčasťou nášho spoločenstva.

Služby Božie boli spestrené aj programom, ktorý pre našich besiedkárov pripravili konfirmandi a nechýbalo ani vystúpenie hudobnej kapely.

Domáci brat farár Ján Hroboň priblížil deťom kázňou slova Božieho to, čo znamená byť v Božej ochrane a vnímať Jeho blízkosť v každodennom živote.

Pamätáme na slová Pána Ježiša, ktorý povedal: “Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie” (Mk 10, 14). Sme preto veľmi radi, že Pán Boh sa dotýka sŕdc našich najmenších a privádza ich každú nedeľu do spoločenstva cirkvi. Túžime, aby sa deti medzi nami cítili čo najlepšie a snažíme sa pre ne vytvoriť také prostredie, v ktorom spoznajú, že Otec nebeský je aj ich Otcom. Skrze detskú úprimnosť sa učíme i my dospelí pokore a bázne pred Hospodinom.

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave týchto služieb Božích, no najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že nás svojim Duchom sprevádzal na ceste poznania za Ním.

(foto v galérii) 

Ivan Lukáč

 Zanechať komentár

Môžete používať tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

Blue Captcha Image
Refresh

*

   
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka