V dňoch od 14. do 18. júla 2014 sa v našom cirkevnom zbore ako každý rok organizoval denný kresťanský tábor, ktorého hlavnou myšlienkou boli „Biblické vrchy“. O biblické vyučovanie a starostlivosť o deti sa postaral tím vedúcich, ktorý pracoval v zložení Janky Sečkárovej, Mareka Sečkára, Ivana Lukáča, Lenky Proksovej, Adriany Pallovej, Tomáša Sklárša a Kristíny Matúškovej.

S táborníkmi sme každý deň vystupovali na biblické vrchy, kde sme nádejne očakávali zjavenie Božej lásky a milosti. V pondelok sme spolu s Abrahámom a Izákom vystúpili na vrch Mórija, kde sme boli povzbudení, aby sme i my v plnosti viery dôverovali Pánu Bohu. V utorok nás obohatil príbeh o Mojžišovi, prostredníctvom ktorého k nám Boh prehovoril cez dosky Zákona. Spolu s Izraelčanmi sme vystopovali na vrch Sinaj, odkiaľ sme pozorovali Božiu moc. V stredu sme boli svedkami súboja medzi Eliášom a kráľom Achábom, ktorý veril falošnému bohu zvaného Baal. Na vrchu Karmel sme videli, že Hospodin Boh je tým pravým a skutočným Bohom. Vo štvrtok sme spolu s apoštolmi Petrom, Jakubom a Jánom videli zázračné zjavenie Pána Ježiša, kde po Jeho boku boli Mojžiš a Eliáš. Aj my sme s apoštolmi na vrchu Tábor vyznali: „Pane, dobre je nám tu!“ A v piatok sme i my ako súčasť Božieho ľudu smútili, že Pán Ježiš mnoho trpel a na vrchu Golgota bol i za nás obetovaný ako Baránok Boží. V nádeji sme sa utiekali ku Nemu o pomoc a zmilovanie, aby i nám boli odpustené hriechy.

Veľká vďaka patrí predovšetkým Pánu Bohu za to, že sa o nás dokonale postaral nielen po telesnej, ale najmä po duchovnej stránke. Bolo nám vďaka Jeho milosti dopriate aj super počasie. Zažili sme mnoho spoločnej zábavy, spoznali tak nových ľudí a okrem vzájomného spoznávania sa, sme trávili čas aj pri hrách, aktivitách a súťažiach. Okrem aktivít v okolí areálu zborového domu sme navštívili aj Bio-farmu pri Stupave, kde sme okrem pozorovania Božieho diela prírody, smeli ochutnať aj niečo z domácej kuchyne salaša.

Ďakujeme aj cirkevnému zboru v Dúbravke za poskytnuté priestory a finančnú podporu, bez ktorej by to nešlo. Zvlášť ďakujeme sestre Zinke Bartošovej, ktorá po nás po celom týždni upratala všetky priestory zborového domu.

Veríme, že aj budúci rok sa z milosti Božej opäť stretneme a zažijeme tak vzácny požehnaný čas s Pánom Ježišom Kristom.

Foto v galérii

Ivan Lukáč

 

 Zanechať komentár

Môžete používať tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

Blue Captcha Image
Refresh

*

   
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka