Umieniv som ako veštec,10648246_773042826087136_2021809405165091762_o
Stavať zámky si v povetrí,
Rajhrady a chrámy v horách, –
A uhostiť v nich Slavianstvo.
Sláviť Boha, Stvoriteľa,
A toť ležím pod horami
Ako kameň odhodený,
Machom sivým zarastený,
Nikomu viac neosožný.
Horšie ešte utrápený
Ako Lazar ten od Krista,
Na výstrahu svetu daný.

Túto báseň napísal výnimočný (podľa mnohých najvýznamnejší) slovenský básnik Samo Bohdan Hroboň, podivín a samotár, ktorý časť života prežil v horách na liptovských salašoch. Zostalo po ňom vzácne a rozsiahle, rozsahom i umeleckým bohatstvom sotva porovnateľné a doteraz kompletne neprebádané a nevydané literárne dielo, uložené v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Patril k najväčším nádejam, ale i osobnostiam slovenskej štúrovskej generácie. Študoval v Levoči, kde sa zaslúžil o skvostný almanach Jitřenka a v Bratislave, kde v Slovanskom ústave – na známej Katedre reči a literatúry československej – začas, podobne ako Ľudovít Štúr a August Horislav Škultéty, zastupoval profesora Juraja Palkoviča. Medzi mladými štúrovcami bol prvým, ktorý prišiel s iniciatívou nadväzovania na slovenskú ľudovú literatúru a jazyk. Hroboňov návrh predchádzal nadšený zber slovenských ľudových rozprávok v časopise Prostonárodný zábavník (1842) i radostnú kodifikáciu spisovnej slovenčiny (1843). Po teologických štúdiách kázaval u otca v Liptovskej Sielnici a pôsobil ako kaplán v liptovskosvätomikulášskom evanjelickom zbore u Michala Miloslava Hodžu. S nadšením podporil Hodžove prvé slovenské kázne. Neskôr, až do konca života chorľavel, staral sa oňho brat Ľudovít, farár v Liptovskej Sielnici. Ako samotár často navštevoval horský salaš pod Bielou skalou, kde žil svojim víziám, rozvažoval snové – veštecké i mesianistické básnické kompozície a konštruoval slovanský jazyk minulosti: prajazyk, i nový univerzálny slovanský nadjazyk – všejazyk.
Počas vysokoškolských štúdií teológie v Halle prežil nezabudnuteľnú mladú ľúbosť. Zamiloval sa do českej patriotky a spisovateľky Bohuslavy Rajskej. Mladá Hroboňova láska napriek nádejam zostala napokon neopätovaná. Aj v dôsledku tragického vzťahu sa jeho celoživotným údelom stala poézia. Hroboňove básne vytvorili rozsiahle ťažisko slovenského romantického mesianizmu so silným kresťanským podtextom a neochvejnou vierou v Božie riadenie sveta.
Samo Bohdan Hroboň a Bohuslava Rajská. Tento spočiatku nádejný ľúbostný vzťah inšpiroval jedinečné milostné listy a denníky z rokov 1842 – 1844, v ktorých obaja protagonisti svoje city zaznamenali nevšedným láskavým jazykom. Patria k najkrajším ľúbostným textom, ktoré sa zrodili v slovenskej a českej literatúre. Možno ich prirovnať k Slávy dcere či k Maríne. Boli viackrát vydané. Nanovo vyšli v publikácii Samo Bohdan Hroboň „Listy z Tatier“. Do desiateho zväzku rovnomennej edície ich starostlivo sústredila, korektne usporiadala a bibliograficky neobyčajne dôkladne popísala a predstavila emeritná pracovníčka Podtatranskej knižnice v Poprade, vášnivá bibliografka a milovníčka Vysokých Tatier, Ľuba Rusnáková.
Rozhodol som sa Ľube Rusnákovej zablahoželať na FB ponajprv preto, lebo pripravila dôkladne „vybrúsenú“ knihu – v istom zmysle korešpondenčný, denníkový, ale i bibliografický skvost, ktorý si možno objednať v Podtatranskej knižnici v Poprade. No i preto, lebo nenávisť, ktorá na FB rastie ako boľševník, treba vedieť zastaviť a démonov vojny zahanbiť – napríklad nevšednou mladou láskou a nehou, ktorou Bohdan blahoslavil Bohuslavu. Kto knižku prečíta, uvidí anjela: anjelské duše v nádejnom objatí, ale i v trpkej rozlúčke. A dozvie sa o nevšednom slovensko-českom príbehu. A možno sa bude zaujímať o dielo výnimočného, a predsa málo poznaného slovenského básnika. Kiežby sa v našej krajine narodil a vyrástol bádateľ a editor budúcich zobraných spisov Sama Bohdana Hroboňa, ktorý by rozsvietil „machom zarastené“ slovenské „iskrice“. Rozsvietili by nielen Slovanstvo a Európu, ale rozospievali by i zem a nebesá v sláve Hospodinovej.

 Miloš  Kovačka


10614254_773043016087117_3107148051370070764_n

                                                    10700308_773042569420495_3523481519266412580_o

10575145_773043999420352_5482622429003618988_o

 
 

 

 

 Zanechať komentár

Môžete používať tieto HTML tagy a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

Blue Captcha Image
Refresh

*

   
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka