Aktuality

 

Pozývame všetkých, zvlášť mladých, na Dni dôvery so spoločenstvom Taizé 23.-25.novembra 2018
v Pezinku. Pre mladých do 35 rokov bude program celý víkend, pre mladých (duchom) nad 35
v sobotu. Téma stretnutia: „Nevyčerpateľná radosť“. Modlitby, spev, biblické zamyslenia, svedectvá,
zdieľanie, workshopy. Viac informácií a registrácia: www.dnidovery.sk

 

V nedeľu 16.9.2018 o 10,00h budú služby Božie v Športovej hale v Poprade. Budú jedinečné tým, že prvýkrát v histórii evanjelickej cirkevi zaznie ospravedlnenie prenasledovaným a postihnutým totalitnými režimami, fašizmom a komunizmom. Zároveň zaznie prosba o odpustenie toho, kde sme ako cirkev zlyhali v tomto období a aj prosba o zmierenie. Je to príležitosť, ktorá presahuje rámec Východného dištriktu a týka sa celej cirkvi, preto pozývame všetkých vás.

Služby Božie budú vysielané v priamom prenose RTVS, vystúpi na nich 250 členný ekumenický spevokol doprevádzaný Slovenským komorným orchestrom pod vedením Ewalda Danela. Popoludní budú sprievodné podujatia v podobe svedectiev a prednášok k téme prenasledovaných fašizmom a komunizmom.

 

Náš spevokol vystúpi spolu s ďalšími ekumenickými spevokolmi na spoločnom koncerte, ktorý sa uskutoční 15.9.2018 o 18,00h v Kežmarku.

 

Srdečne vás pozývame na koncert do nášho kostola v nedeľu 24.6.2018 o 17,00h:

 

Srdečne pozývame deti na denný tábor, prihlásiť sa môžete tu:
Prihláška

 

 

 

 

27.2.2018 Babylonská veža – 11 kap.
20.2.2018 Potopa – 7. – 9. kapitola

13.2.2018 Potopa –  6. kap
itola

6.2.2018 Kain a Ábel – 4. kapitola
30.1.2018 Vzťah Boha a človeka – 3. kapitola

23.1.2018 Stvorenie človeka – 2. kapitola

16.1.2018 Stvorenie – 1. kapitola

 

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore: 

Utorok

 

10,00h Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
17,00h   Modlitby – zborová sieň
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo máte na srdci do našej skupinky)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)
19,00h   Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej rodiny)
Streda

 

15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku 2005, 2004 a starší)
16,00h Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
Štvrtok

 

10,00h Služby Božie DD  – EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
Piatok

 

14,00h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku 2005, 2004 a starší)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku 2004, 2003 a starší)
15,15h   Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri výklade Božieho slova, spoločných hrách a pri piesňach.)
Nedeľa

 

10,30h   Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h   Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín  – predškolskej a školskej.)
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka