Aktuality

 

Srdečne vás pozývame na koncert do nášho kostola v nedeľu 24.6.2018 o 17,00h:

 

Srdečne pozývame deti na denný tábor, prihlásiť sa môžete tu:
Prihláška

 

 

 

 

27.2.2018 Babylonská veža – 11 kap.
20.2.2018 Potopa – 7. – 9. kapitola

13.2.2018 Potopa –  6. kap
itola

6.2.2018 Kain a Ábel – 4. kapitola
30.1.2018 Vzťah Boha a človeka – 3. kapitola

23.1.2018 Stvorenie človeka – 2. kapitola

16.1.2018 Stvorenie – 1. kapitola

 

Pravidelné stretnutia v našom cirkevnom zbore: 

Utorok

 

10,00h Služby Božie v Domove dôchodcov v Stupave
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
17,00h   Modlitby – zborová sieň
(spoločný čas pri modlitbách za náš cirk. zbor ale aj za všetkých, ktorí modlitby potrebujú, príďte sa spoločne modliť za svoje rodiny aj všetko čo máte na srdci do našej skupinky)
18,00h Biblická hodina – zborová sieň
(štúdium Biblie, pre všetkých, ktorí túžia po hlbšom poznaní Božieho slova)
19,00h   Nácvik spevokolu – zborová sieň
(pozývame medzi nás všetkých, ktorí radi spievajú, nácvik spevokolu trvá hodinu a máte možnosť stráviť čas v spoločenstve milej duchovnej rodiny)
Streda

 

15,15h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku 2005, 2004 a starší)
16,00h Služby Božie v Domove dôchodcov Pri kríži
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
Štvrtok

 

10,00h Služby Božie DD  – EDS Partizánska
(Služby Božie pre sestry a bratov, ktorí bývajú v Domove dôchodcov)
Piatok

 

14,00h Vyučovanie konfirmandov – 1. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku 2005, 2004 a starší)
14,30h Vyučovanie konfirmandov – 2. ročník
(Vzdelávanie ku kresťanskej dospelosti. Ročník navštevujú mladí narodení v roku 2004, 2003 a starší)
15,15h   Dorast – zborová sieň
(stretnutie mladých od konfirmačného veku až do 20 rokov, pri výklade Božieho slova, spoločných hrách a pri piesňach.)
Nedeľa

 

10,30h   Služby Božie – kostol
(káže domáci brat farár Ján Hroboň)
10,30h   Besiedka – detská miestnosť
(svoje deti, vnúčatá môžete priviesť na besiedku, ktorá je počas služieb Božích v priestoroch nášho kostola. Je rozdelená do dvoch skupín  – predškolskej a školskej.)
 

 

V nedeľu 3.12.2017  sme mali v našom cirkevnom zbore Zborový deň, v rámci ktorého zaznela aj prednáška Bohdana Hroboňa, vedúceho prekladateľskej komisie Biblie.

Lutherov prínos k výkladu žalmov (kliknutím na odkaz sa spustí prednáška)

 

 

Deuterokánonické knihy v kánone Starej zmluvy
21.11.2017 – doc. Jozef Tiňo

Prídavok ku knihe Daniel – Apokryfy
25.10.2017 Prídavok ku knihe Daniel

Baruch – Apokryfy
25.10.2017 Baruch

1. kniha Makabejská – Apokryfy
17.10.2017 2. kniha Makabejská

1. kniha Makabejská – Apokryfy
10.10.2017 1. kniha Makabejská

Kniha Judit – Apokryfy

3.10.2017 – Judit

Kniha Tobiáš – Apokryfy

20.9.2017 – Tobiáš

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka