Aktuality

 

letný_tábor_prihláška 2017

 

 

Charta 2017 PDF

 

 

 

 

MODLITBY 12/1

Sobota, 11. 3. 2017 od 7,00 – do 19,00

Tento názov znamená nepretržité modlitby 12 hodín počas celého dňa. Po hodine sa striedajú jednotlivci či skupinky. Tak sa vytvorí jedna nepretržitá 12 hodinová reťaz modlitieb. Možno si hovoríte ako strávim celú jednu hodinu? Ide o to, aby ste prežili tento čas aktívne s Bohom. Môžete sa modliť, spievať, čítať Božie slovo, alebo len v tichu rozjímať. Ak potrebujete, aby sa za Vás modlili aj iní, nechajte svoju prosbu na odkazovom papieriku.

 

07,00h – 08,00h              Verčimákovci

08,00h – 09,00h              Milan Chorváth

09,00h – 10,00h              Dáša Dvořáčková

10,00h – 11,00h               Anna Randusová

11,00h – 12,00h               Alena Korimová

12,00h – 13,00h              Andrea Ivančáková

13,00h – 14,00h              Libuša Nosková

14,00h – 15,00h               Blanka Lônčíková

15,00h – 16,00h               Zuzana  Pecková

16,00h – 17,00h               Magdaléna Peniašteková

17,00h – 18,00h              Viera Horníková  

18,00h – 19,00h

 

Jak. 5, 16
Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého.“ 

 

amt-info-2017-page0001

 

Dnešné požehnané služby Božie boli opäť výnimočné a krásne vďaka naším milým hosťom.
Kázňou, (ktorú si môžete vypočuť v sekcii kázne) nám poslúžil reverend a farár z Toronta Dušan Tóth, profesionálne nám ho predstavila redaktorka RTVS Katka Martinková, ktorá s nim po kázni urobila krátky rozhovor. Epištolu nám prečítal známy herec František Kovár.
Domáceho brata farára v oznamoch a milodaroch zastúpil Daniel Mišina. Vďaka Pánu Bohu za všetkých, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére dnešných služieb Božích. Nášho brata farára srdečne pozdravujeme do USA, prajeme mu príjemný pobyt a šťastný návrat.

 

 

 

Stavebné úpravy v našom kostole sú v plnom prúde. V júli sme zateplili a zhotovili celú novú strechu. V tomto období vymieňame okná v chodbe aj v kostole.
Tešíme sa, že nám v zime bude teplo a po celej plánovanej rekonštrukcii kostolného interiéru, aj krásne  <3

2. októbra chceme na službách Božích poďakovať  za úrody zeme. Súčasťou Bohoslužieb bude aj finančná  zbierka, ktorá iste pomože  zvládnuť plánovanú rekonštrukciu.

Ďakujeme všetkých, ktorí už prispeli svojim štedrým milodarom na toto dielo.

dsc_0141 dsc_0143 dsc_0145 dsc_0146 dsc_0142

 

774af093-f877-4bb1-879a-26c49978d5df

Prihlášku si môžete stiahnuť: letne_tabory_prihlaska 2016 Tiež potrebujeme vyhlásenie rodičov, kvôli zdravotnému stavu dieťaťa: Vyhlásenie rodiča

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka