Aktuality

 

Počas adventu Vás pozývame na večerné služby Božie každý utorok o 18:00. 3. decembra nám poslúži príhovorom a kázňou brat Jozef Súkeník od minoritov.

 
 
 
 

https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/stanovisko-synody-2019-k-asociacii-slobodnych-zborov-slovenska?fbclid=IwAR1ZzrND_eAs-iT3LBa7KM7ZXDCGHV3YflJuy03rnBhmlkK4n5IqYK9_Lpk

 
 
 

 

Pastiersky list ECAV

 

Témy Aliančného modlitebného týždňa 13

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka