Biblická hodina

Biblické vyučovanie – štúdium Biblie.
Aktuálne od januára 2020 preberáme každý utorok o 18:00 1. list Jána.

Každý prvý utorok v mesiaci február – jún 2020 v rámci štúdia Biblie o 18:00 privítame návštevu a predstavíme niektoré ekumenické spoločenstvo v meste.

V utorok 4.2. predstavíme spoločenstvo Taizé.

 

Biblická hodina 16.10.2013

Odkiaľ pochádzal Filip?
Čo znamená jeho meno?
Kedy Ježiš skúšal Filipovu vieru?
kde všade  v Písme je spomenutý Filip?

Čo znamená meno Natanael v hebrejčine?
Odkiaľ poznal Ježiš Natanaela?
Ako zomrel Natanael?

Odpovede sú v nahrávke z biblickej hodiny:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 

Biblická hodina 9.10.2013 – 18,00h

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Šimon

– význam mena Šimon
– ako je ešte nazývaný Šimon?
– Kto boli Zeloti?
– Ako zomrel Šimon?

Juda

– Čo znamená jeho meno?
– Ako vidí Juda Pána Ježiša?
– Kde zvestoval tento učeník evanjelium?
– Ako sa zmenil po stretnutí s Pánom Ježišom?

Jakub 

– Aký mal prívlastok?
– Kde kázal evanjelium?
– Ako zomrel?

Môžete si vypočuť v zázname z biblickej hodiny:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

Biblická hodina, streda, 25.9.2013

Kedy zažiaril učeník Tomáš?

Ako ho nazývame?

Prečo sú pochybnosti dôležité v našom živote?

Čo znamená meno Tomáš?

Čo je dobré a čo zlé na povahe Tomáša?

 

Ešte viac zaujímavého o ňom si môžete vypočuť:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

V stredu, 18.9.2013 sme na biblickej hodine rozoberali biblickú postavu – učeníka Ondreja

Dozvedeli sme sa:

– kto bol jeho bratom
– prečo odišli učeníci od Jána Krstiteľa a pridali sa k Ježišovi
– prečo chceme aj my privádzať svojich blízkych k Ježišovi
– prečo je potrebné dôverovať Pánovi Ježišovi viac ako kalkulovať a špekulovať vo svojom živote
– aké cenné vlastnosti mal Ondrej
– akou smrťou zomrel učeník Ondrej
– kde všade zvestoval evanjelium

odpovede nájdete v nahrávke:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

 

 

 

– Úvod do témy – 10.9.2013

Prečo si vyvolil Pán Ježiš učeníkov?

Prečo máme ísť za zástupmi, ktoré nás potrebujú?

Čo je prvý krok aby nás Pán Boh delegoval do služby? Mt 9, 38

Stačia naše schopnosti pre službu na Božej vinici?

Kde začať s poslaním? Mt 10,5

Ako vyzerá Bohom premenený učeník?

Sme ľudia, ktorí radšej prijímajú alebo dávajú?

Ktoré veci sú tie najlepšie, ktoré od Pána Boha prijímame???

Na tieto otázky môžete dostať odpoveď v nahrávke výkladu z biblickej hodiny 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Mt 9, 35-38  

35Potom chodil Ježiš po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, kázal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval všetky neduhy a všetky choroby. 36Keď uzrel zástupy, bolo Mu ich ľúto, že boli zmorené a bezmocné ako ovce, ktoré nemajú pastiera. 37Vtedy povedal učeníkom: Žatvy je síce mnoho, ale pracovníkov málo, 38preto proste Pána žatvy, aby vyslal pracovníkov na svoju žatvu.

Mt 10, 1-16

1I zvolal si dvanástich učeníkov, dal im moc vyháňať nečistých duchov a uzdravovať všetky neduhy a všetky choroby. 2Mená dvanástich apoštolov sú: prvý Šimon, ktorý sa volal Peter, jeho brat Ondrej; Jakub, syn Zebedeov, a jeho brat Ján; 3Filip a Bartolomej, Tomáš a colník Matúš, Jakub, syn Alfeov, a Tadeus,4Šimon Kanaánsky a Judáš Iškariotský, ktorý Ho aj zradil. 5Týchto dvanástich vyslal Ježiš a prikázal im: Na cestu pohanov nechoďte a do samaritánskeho mesta nevchádzajte. 6Ale radšej choďte k ovciam strateným z domu izraelského. 7Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. 8Nemocných uzdravujte, mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, démonov vyháňajte; zdarma ste prijali, zdarma dávajte. 9Neberte si do opaskov ani zlata, ani striebra, ani medených peňazí, 10ani len kapsu na cestu, ani dve košele, ani obuv, ani palicu, veď robotník si zaslúži svoj pokrm. 11A do ktoréhokoľvek mesta alebo dediny prídete, prezveďte sa, kto v nich je hoden, a zostaňte u neho, dokiaľ nepôjdete ďalej. 12A keď budete vchádzať do domu, pozdravte ho [a povedzte: Pokoj domu tomuto!]; 13a ak ten dom bude hoden toho, nech spočinie na ňom váš pokoj; ak však nebude toho hoden, nech sa váš pokoj navráti k vám. 14Kde by vás neprijali a neposlúchali ani vaše slová, vyjdite z toho domu alebo z toho mesta a straste si prach z nôh. 15Veru hovorím vám: Ľahšie bude v súdny deň Sodome a Gomore ako tomu mestu. 16Ajhľa, posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a bez falše ako holubice.

 

 

 

 

 

V poslednú januárovú nedeľu (29.1.) o piatej hodine popoludní sa v priestoroch Evanjelického zborového dom v Bratislave-Dúbravke uskutočnila beseda s básnikom, dramatikom, autorom literatúry pre deti a mládež a autorom populárnych umelecko-náučných kníh literárneho zemepisu Túry do literatúry Jaroslavom Rezníkom. Beseda sa uskutočnila v rámci cyklického podujatia Hodinka s… Účastníci besedy sa na podujatí zoznámili s tvorbou, ale i životnými osudmi spisovateľa, ktoré najmä v období nástupu normalizácie boli dosť dramatické. Básnik na požiadanie ukážkami zo svojej tvorby a priamou interpretáciou úryvkov z nej konkretizoval aj duchovný rozmer svojej poézie. V tomto zmysle do popredia vystupuje najmä jeho poéma S vodou na jazyku z roku 1970. Duchovný rozmer tvorby spisovateľa sa však zreteľne prejavuje aj v iných literárnych žánroch, ktorými sa prezentoval, najmä v záverečnom “vianočnom” cykle knihy básničiek pre deti Ježko v kvetináči alebo v poviedkovej knihe pre mládež o detstve M. R. Štefánika Oči plné oblohy. Vo svojej výpovedi sa autor prihlásil k odkazu klasikov našej lyriky a epiky, najmä k tvorbe autorov z evanjelického prostredia. Na záver besedy  zarecitoval jeho dnes už kultovú báseň Pieseň o vlasti, ktorá bola  trikrát zhudobnená a prešla aj do čítaniek a učebníc literárnej a vlasteneckej výchovy na našich základných školách.

          

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka