Citáty z BIBLIE

 

“Človek vo svojom srdci plánuje, odpoveď však prichádza od Hospodina.
Človeku sa všetky jeho cesty javia súce, no pohnútky zvažuje Hospodin.
Zver svoje diela Hospodinovi a podaria sa tvoje zámery.
Človek v srdci zvažuje svoju cestu, no Hospodin jeho kroky usmerňuje.”

(pozn. Slovenský ekumenický preklad)

 

 

 

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka