Deti

Každú nedeľu počas služieb Božích v priestoroch Zborového domu majú naše deti svoj program na detskej besiedke.
Spoznávajú Pána Boha. Hľadajú jeho charakter v biblických odkazoch.
Spievaju piesne na jeho oslavu. Radi sa spolu hrajú, kreslia a pomáhajú si pri modelovaní.

“Srdečne Vás pozývame, príďte medzi nás!”

 

Na Kvetnú nedeľu, 1.4.2012 po službách Božích, (ktoré začínajú u nás v Dúbravke o 10,30h)
si naše deti z Klubu 6+ pripravili bazár svojich prác.

Viac na plagátiku:

 

 

 

 

21.1.2012

V sobotu nám Pán Boh pripravil skvelý čas. Veľmi sme sa tešili, že k nám prišli deti, ktoré chodia pravidelne, traja noví chalani a aj niektoré deti, ktoré sme už dlhšie nevideli. Myslím, že sme sa všetci najedli lentiliek, využili sme ich aj v hrách, aj pri maľovaní, pretože sme robili lentilkovú dráhu.
Rozprávali sme sa o Pavlovi vo väzení a o tom, že pre Pána Ježiša môžeme byť nadšení kedykoľvek. Aj vtedy, ak okolnosti v živote nie sú práve najjednoduhšie, máme Mu za čo ďakovať. Dúfam, že všetky deti odišli povzbudené byť nadšeným pre Pána Ježiša aj počas úplne bežných pondelkov, utorkov, stried, štvrtkov, piatkov, sobôt a nedelí, teda stále. Veď ak sme od Neho prijali odpustenie hriechov, máme dôvod byť nadšení bez prestania.

A ako je to s vami?

Aďka Pallová

Foto z besiedky

 Deti  Komentáre vypnuté na Foto z besiedky
jan 112012
 

Deti na našej besiedke

 

 

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka