Mládež

Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa stretávajú každý piatok o 15,15 hod.v zborovom dome, aby sme spievali, modlili sa a oslavovali nášho Boha.
Naše stretnutia sú určené pre všetkých, ktorí milujú Pána Ježiša ale aj pre tých, ktorí hľadajú zmysel života a odpovede na otázku odkiaľ sme a kam ideme.
S láskou Vás pozývame, príďte medzi nás a vezmite so sebou aj svojich priateľov.
Už teraz, hoci Vás ešte nepoznáme, sa modlime za Vás a tešíme sa na stretnutie.
Buďte veľmi požehnaní !

„Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.“ (Žalm 103, 2-5)

 
V nedeľu 9.2. 2020 bude pri príležitosti 
Národného týždňa manželstva 
Zborový deň na tému: 
Obnova vzťahov s Bohom a v manželstve. 

Po dopoludňajších Službách Božích o 10:30 bude      pre prihlásených spoločný obed v zborovej miestnosti a o 13:00 bude workshop s psychologičkou       PhDr. Evou Černičkovou. 
Pre deti je popoludní zabezpečený program.

Prosíme všetkých záujemcov o obed a popoludňajší program, aby sa zapísali vo vestibule´vopred.
Taktiež prosíme tých, ktorí môžu doniesť napečené koláčiky,      či šaláty, alebo pomôcť v kuchyni a pri občerstvení,            aby sa tiež zapísali vo vestibule.
 

víkendovka pre dorast

 


 

 

Každý piatok o 15,00h v našom zborovom dome sa schádza mládež konfirmačná, ale aj pokonfirmačná. Radi uvítame aj ďalších, ktorí sa chcú spolu s nami stretávať pri Božom slove, piesňach, hrách, dobrom občerstvení… Ste srdečne vítaní!

 

Viac foto v galérii

IMG_2078

IMG_2052 IMG_2055 IMG_2057 IMG_2060 IMG_2070

 

 
V dňoch 16.-17.5.2014 sa v cirkevnom zbore ECAV Dúbravka konalo už po druhýkrát podujatie s názvom “Noc v kostole”. Mladí ľudia vo veku 11-16 rokov sa mali možnosť spoločne stretnúť a vyskúšať si, aké je to prespať v spácakoch v samotnom kostole. Prežili sme spoločne večer plný programu a rozhovorov. Témou tejto noci v kostole bolo “Vzoprieť sa obrom”, o ktorej nám bližšie porozprával Tomáš Sklárš. Začali sme spoločnými hrami, večerou, nasledoval hlavný program, kde sme spoločne chválili Pána Boha a po slove sme mali čas na diskusiu v skupinkách. Večer nás čakala nočná hra v tmavom kostole a nakoniec film s popcornom. Na ďalší deň sme mali po raňajkách spoločný čas na rozhovory v ranných stíšeniach, po ktorých nasledovali chvály. Ďakujeme Pánu Bohu a verným modlitebníkom v našom zbore, za to, čo koná v životoch týchto mladých ľudí, a že v ECAV Dúbravka sú ochotné srdcia na službu v tejto oblasti. Veríme, že spoločne zažijeme ešte veľa krásnych a požehnaných chvíľ na každopiatkových dorastoch, či na takýchto spoločných akciách, kde ste všetci srdečne pozvaní.
Lenka Proksová

 

 

 

Dňa 15.11.2013 sme sa opäť v rámci dorastu stretli v priestore Evanjelického a. v. zborového domu, kde nás čakal pestrý program spojený s hudbou, slovom Božím a občerstvením. Téma, ktorou sme sa zaoberali niesla názov: “Muž – žena”. Sme vďační Pánu Bohu, že medzi nás chodievajú noví konfirmandi, ale aj tí, ktorí konfirmáciu už mali. Veríme, že aj tieto stretávania podnietia týchto našich mladých členov zboru, aby aktívne rozvíjali svoj vzťah so živým a mocným Pánom Bohom.

Dnes medzi nás zavítali hostia Dávid a Kajka Spodniakovci, ktorí sa s nami podelili o svedectvo, ako osobne spoznali Pána Ježiša Krista. Manželia Spodniakovci nám priblížili, čo znamená žiť s Bohom a bez Neho a aký to má dopad do spoločného partnerského a manželského života. Dorastencom bol ponúknutý priestor na otázky, na ktoré im s radosťou odpovedali naši hostia.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie a radi privítame nových mladých kamarátov.

Ivan Lukáč

 

 

Drahí, vzácni priatelia,

s radosťou vám oznamujeme, že vo štvrtok, 13.09.2012 o 18,30 hod. budeme mať po prázdninách naše prvé stretnutie v Dúbravke.

Výkladom nám poslúži Aďka Pallová.

Tešíme sa na spoločné strávené večery, na vzácny čas, ktorý nám Pán Ježiš pripravil aj v tomto novom školskom roku a veríme, že sú pred nami nové veci, ktoré chce On sám konať v našich životoch. Otvorme naše uši pre Jeho Slovo, aby sme počuli, čo bude ku nám hovoriť a otvorme aj naše srdcia a dovoľme, aby nás premieňal a robil takými, akými nás chce mať.

Príďte všetci, ktorí už žijete s Pánom Ježišom a aj tí, ktorí ešte pochybujete a tiež aj vy, ktorí viete, že vám niečo chyba a hľadáte naplnenie a zmysel svojho života. Príďte, keď ste smutní, či sklamaní, ale aj vy, ktorí prežívate šťastné dni.

Ste srdečne a s láskou očakávaní a vítaní !!!

Tešíme sa na vás !!!!

Helenka a Aďka

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka