Myšlienka

 

Nemecký luthDBeránsky farár, teológ, etik a filozof Dietrich Bonhoeffer    raz povedal: “Cirkev je cirkvou len vtedy, ak je tu pre druhých.”

(zdroj: www.wikipedia.sk)

 

14-10Nemecký kňaz – augustinián a mystik Tomáš Kempenský raz povedal:

“Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko osožilo bez Božej lásky a milosti?”

 

(zdroj: www.wikipedia.sk)

 

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå gallerix.ru

Reformačný otec Martin Luther povedal:                                                                                                                “Žiadna cirkev ani kňaz nesmú stáť medzi Bohom a človekom.”

 

zdroj: (www.wikipedia.sk)

 

“Ježiš nevylučuje z priateľstva s ním nikoho.” (emeritný pápež Benedikt XVI.)

 
“Zlorečený je ten, kto pre skývu chleba opustí pravdu.”  Ján Hus

http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Hus

 

 

“Aby si bol krásny,  zastav sa: minútu pred zrkadlom, päť minút pred svojou dušou a pätnásť minút pred svojím Bohom.” (Horatius)

 

“Odovzdať sa Bohu znamená podpísať sa dolu na prázdny hárok a podať ho Bohu, aby ho vyplnil.”

 

Zastav sa na chvíľu a čítaj ! Keď som včera vystupoval z vlaku,
predo mnou šla pomalým tempom stará babka.
Ponáhľal som sa a nevedel som ju predbehnúť.
Vytáčala ma do nepríčetna . Vtedy som sa zarazil a povedal som si:
“Kam sa ja vlastne ponáhľam?”
Ozvali sa vo mne výčitky svedomia, že som sa v duchu nahneval na
babku, ktorá má dosť času a okrem toho nemôže za svoju pomalosť.
Celý život pracovala, možno veľa vytrpela. A možno všetko trpezlivo niesla.
A ja som netrpezlivý a malicherný.
A to všetko len preto, aby som bol o 10 minút skôr doma.
Tých pár minút aj tak premrhám na internete alebo pri telke.
Alibisticky to zhodím na dobu, v ktorej žijeme. Všetci sa hrozne ponáhľame.
A večer zistíme, že sme zase toho veľa nestihli. Frustrovaní ľahneme a zaspíme
spánkom nepokojných.
Cez sms si vyznávame lásku, komunikujeme cez chat
a do očí si nemáme čo povedať. Trápia nás účty, kariéra.
V schránkach sa nám hromadia maily, lebo “nemáme čas“ odpísať,
na polici sa kopia knihy, lebo “nemáme čas“ čítať, nevieme ako vonia príroda,
lebo “nemáme čas“ si k nej privoňať.
Ale dokedy to vydržíme? Čím chceme viac stihnúť, tým menej stihneme.
Venujeme priveľa času veciam, ktoré si ho nezaslúžia.
Nevieme sa zastaviť a uvedomiť si hodnotu vecí.
Robíme veľa fotografií, ale už si ich ani neprezeráme.
Napálime ich na CD a tým to končí; počítače máme plné hudby,
na ktorú nemáme čas, množstvo televíznych kanálov, ktoré akoby jedna mater mala.
Namiesto zábavy stres. Stále kontrolujeme mobil, či nám niekto nevolal.
Prestávame si vážiť krásne veci, kvôli ktorým sa oplatí žiť.
Môj dedko má 87 rokov. V živote nebol v zahraničí, nemá mobil, počúva jednu stanicu
na svojom starom rádiu. A napriek tomu si myslí, že prežil krásny život.
S úsmevom spomína. Teší sa z pekného dňa, z vône dreva, zo svojich vnúčat.
Žil ťažký život, ale váži si ho.
To my dnes nevieme. A tak máme infarkty, rakovinu a depresie.
A možno by stačilo spomaliť. Tvrdenie, že sa to nedá, neobstojí.
Zamyslime sa, koľko času venujeme nepodstatným veciam.
Skúsme vypnúť mobily a počítače a porozprávať sa.
Snáď som si uvedomil môj rýchly život včas, aby som spomalil.
Kamarát má chalupu v malej osade obkolesenej horami, nie je tam
signál, žiadna telka , obchod otvorený len v utorok a štvrtok a jedna krčma 5×5 m.
Asi tam zabehnem, aby som spomalil a nehneval sa na starých ľudí,
ktorí si vážia zvyšok života a zbytočne sa neponáhľajú za smrťou, tak ako mnohí z nás!

Pekný deň… a spomaľte… žijete len raz…
a veľmi krátko

Zdroj: http://www.facebook.com/CitatySuKrasnaVec.AleRiaditNimiZivotJeUzTazsie

 

Bernarda z Clairvaux:
„Pôst dodáva modlitbe dôveru a rozohňuje ju… Modlitba vyprosí silu k pôstu a pôst získa milosť k modlitbe.
Pôst posilňuje modlitbu, modlitba posilňuje pôst a prednáša ho pred Božiu tvár.”

 

„Láska je jediným skvostom, ako možno niekoho získať pre Krista.“

Izobel Kuhnová

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka