Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10,30h v zborovom dome v Dúbravke.
Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou Bohoslužieb aj Večera Pánova.

 

 

Advent v našom cirkevnom zbore chceme začať Zborovým dňom.

Pozvanie medzi nás prijala hudobná skupina z Evanjelickej spojenej školy v Martine pod vedením Tomáša Gulana. Poslúžia nám na službách Božích a tiež na popoludňajšom programe, kde zazneje aj prednáška doc. Bohdana Hroboňa:  Lutherov prínos k výkladu žalmov.

Pre tých, ktorí chcú stráviť tento deň v našom spoločenstve bude objednaný aj spoločný obed v neďalekej reštaurácii Luvra.

Tešíme sa na vás.

 

 

Srdečne Vás pozývame…

V nedeľu 19.11.2017 budeme mať slávnostné služby Božie plné hudby a nových prvkov v liturgii.
Pod vedením dirigenta a huslistu Ewalda Danela vystúpi spevokol z Cirkvi bratskej spolu s našim spevokolom.

 

Dnešné požehnané služby Božie boli opäť výnimočné a krásne vďaka naším milým hosťom.
Kázňou, (ktorú si môžete vypočuť v sekcii kázne) nám poslúžil reverend a farár z Toronta Dušan Tóth, profesionálne nám ho predstavila redaktorka RTVS Katka Martinková, ktorá s nim po kázni urobila krátky rozhovor. Epištolu nám prečítal známy herec František Kovár.
Domáceho brata farára v oznamoch a milodaroch zastúpil Daniel Mišina. Vďaka Pánu Bohu za všetkých, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére dnešných služieb Božích. Nášho brata farára srdečne pozdravujeme do USA, prajeme mu príjemný pobyt a šťastný návrat.

 


 

 

 

 

Dnes na službách Božích prijali požehnanie naše deti, študenti ale aj pedagógovia. Prosili sme Pána Boha aby nás sprevádzal celý šk. rok. V kázni sme boli vyzvaní k vytrvalosti a horlivosti v našom kresťanstve, v službe na Božom diele aj vtedy, keď sa nám nechce a strácame motiváciu.

Služby Božie doprevádzala naša kapelka, pristúpili  sme spoločne k Večeri Pánovej.

Tešíme sa na naše deti v detskej besiedke, na náboženstve, aj na nácviky spevokolu, biblické hodiny, stretnutia konfirmandov, mládeže, modlitebných skupiniek… Nech všetky naše stretnutia Pán Boh požehnáva.

DSC_0334 DSC_0336 DSC_0335

 

Už tradične v tomto jesennom období sa u nás v Dúbravke stretávajú bratia a sestry, ktorí bývajú v Domovoch dôchodcov – v Stupave, Lamači, Pri Kríži, a Evanjelickom dome starostlivosti EDS.
Aj dnes sme pre nich pripravili služby Božie s Večerou Pánovou. Zaspieval aj náš spevokol. Prijímanie Večere Pánovej spríjemnil hrou na gitare študent z nášho internátu Marek Suchoža.

Príjemnou bodkou celého stretnutia bolo spoločné bohaté občerstvenie, ktoré pripravili naši domáci a sestry z CZ Legionárska.

Sme radi, že môžeme  takto poslúžiť a potešiť tých, ktorí majú veľa všelijakého trápenia… ale rovnako ako my ostatní sú milovaní a v objatí toho Najvyššieho, ktorému aj dnes ďakujeme za požehnanú spoločne strávenú chvíľu.

 

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka