Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10,30h v zborovom dome v Dúbravke.
Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou Bohoslužieb aj Večera Pánova.

 
V nedeľu 9.2. 2020 bude pri príležitosti 
Národného týždňa manželstva 
Zborový deň na tému: 
Obnova vzťahov s Bohom a v manželstve. 

Po dopoludňajších Službách Božích o 10:30 bude      pre prihlásených spoločný obed v zborovej miestnosti a o 13:00 bude workshop s psychologičkou       PhDr. Evou Černičkovou. 
Pre deti je popoludní zabezpečený program.

Prosíme všetkých záujemcov o obed a popoludňajší program, aby sa zapísali vo vestibule´vopred.
Taktiež prosíme tých, ktorí môžu doniesť napečené koláčiky,      či šaláty, alebo pomôcť v kuchyni a pri občerstvení,            aby sa tiež zapísali vo vestibule.
 
 

Počas adventu Vás pozývame na večerné služby Božie každý utorok o 18:00. 3. decembra nám poslúži príhovorom a kázňou brat Jozef Súkeník od minoritov.

 
 
 

 

 

 

 

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka