Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10,30h v zborovom dome v Dúbravke.
Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou Bohoslužieb aj Večera Pánova.

 
 
 
 

5 večerov, 5 tém, 5 rečníkov, 5 známych hostí, 5 svedectiev ako možnosť spomalenia, či priam zastavenia sa a bezplatného pripojenia sa na “inú” frekvenciu, ktorá sa šíri v hĺbke srdca, pokore mysle a spája s domovom, ktorý je rovnakou realitou ako náš svet.

Témou tohtoročných evanjelizačných večerov “Pre Teba” bude prosba, ktorú denne vyslovujú v rozličných situáciách veriaci a niekedy aj neveriaci po celom svete – “Otče náš”.
1.Dvere domov – Otče náš, posväť sa meno Tvoje, Príď kráľovstvo Tvoje
2.Vôľa – Kde je vôľa, tam je cesta – Buď vôľa Tvoja
3.Chlieb na cestu – Chlieb náš každodenný daj nám dnes
4.Sila odpustenia – Odpusť nám viny naše
5.Liek v pokušení – Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého
4.-8. apríla 2019 (štvrtok – pondelok) so začiatkom vždy o 18.00.hod v zborovej miestnosti v Dúbravke, ul. Sch. Trnavského 2A
 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame…

V nedeľu 19.11.2017 budeme mať slávnostné služby Božie plné hudby a nových prvkov v liturgii.
Pod vedením dirigenta a huslistu Ewalda Danela vystúpi spevokol z Cirkvi bratskej spolu s našim spevokolom.

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka