Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10,30h v zborovom dome v Dúbravke.
Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou Bohoslužieb aj Večera Pánova.

 
 

Počas adventu Vás pozývame na večerné služby Božie každý utorok o 18:00. 3. decembra nám poslúži príhovorom a kázňou brat Jozef Súkeník od minoritov.

 
 
 

 

 

 

 

 

Srdečne Vás pozývame…

V nedeľu 19.11.2017 budeme mať slávnostné služby Božie plné hudby a nových prvkov v liturgii.
Pod vedením dirigenta a huslistu Ewalda Danela vystúpi spevokol z Cirkvi bratskej spolu s našim spevokolom.

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka