Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10,30h v zborovom dome v Dúbravke.
Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou Bohoslužieb aj Večera Pánova.

 

 

Už tradične v tomto jesennom období sa u nás v Dúbravke stretávajú bratia a sestry, ktorí bývajú v Domovoch dôchodcov – v Stupave, Lamači, Pri Kríži, a Evanjelickom dome starostlivosti EDS.
Aj dnes sme pre nich pripravili služby Božie s Večerou Pánovou. Zaspieval aj náš spevokol. Prijímanie Večere Pánovej spríjemnil hrou na gitare študent z nášho internátu Marek Suchoža.

Príjemnou bodkou celého stretnutia bolo spoločné bohaté občerstvenie, ktoré pripravili naši domáci a sestry z CZ Legionárska.

Sme radi, že môžeme  takto poslúžiť a potešiť tých, ktorí majú veľa všelijakého trápenia… ale rovnako ako my ostatní sú milovaní a v objatí toho Najvyššieho, ktorému aj dnes ďakujeme za požehnanú spoločne strávenú chvíľu.

 

 

Na dnešných službách Božích sme mali poďakovanie za úrody. Pri tejto príležitosti sme ďakovali za dary, ktoré nám Pán Boh dáva a ktorými môžeme slúžiť druhým. V programe vystúpili deti zo škôl, kde učíme náboženstvo, poslúžil aj náš spevokol.

kázeň z dnešných sl. Božích – Boží dotyk cez službu

Foto v galérii

 

 

Počas služieb Božích máme každú nedeľu požehnanie detičiek, tie potom odchádzajú na svoju besiedku, ktorú pre nich pripravujú naše mladé sestry a bratia.

Tešíme sa aj z krásnych piesni Vladka Šima, ktoré sám skladá na Božiu chválu.

 

Dnešné služby Božie boli zvlášť výnimočné tým, že spoločné spevníkové piesne doprevádzala hudobná skupina mladých.Služby Božie boli aj s Večerou Pánovou, ku ktorej pristúpilo celé zhromaždenie. Vďaka Bohu za požehnanie a príjemnú atmosféru dnešnej nedele, ku ktorej určite prispela aj dnešná kázeň.

IMG_0673 IMG_0671 IMG_0668 IMG_0665 IMG_0664 IMG_0663 IMG_0658 IMG_0657 IMG_0655 IMG_0675

 

Dnešnou nedeľou začala slávnostná polovica cirkevného roka. 1. adventná nedeľa bola aj u nás v Dúbravke sviatočná. Začali sme ju husľovým sólom piesne O príď, o príď, Emanuel v podaní Adrianky Bajusovej, ku ktorej sa pridal náš zborový spevokol svojim spevom. Úvodnou básňou Matúška Kupču a  zapálením prvej adventnej sviečky sme začali služby Božie. V kázni domáceho brata farára bola modlitba charakterizovaná ako kanál Božieho pokoja a moci…
Tešíme sa aj z naších deti, ktoré nám Pán Boh požehnáva peknou účasťou každú nedeľu. Na svojej besiedke sa pripravujú na adventné vystúpenie v nedeľu 15.12.2013

Môžete si ju vypočuť v sekcii kázne

 

V 24. nedeľu po Sv. Trojici sme slávili služby Božie, ktoré boli venované najmä deťom, ktoré sú súčasťou nášho spoločenstva.

Služby Božie boli spestrené aj programom, ktorý pre našich besiedkárov pripravili konfirmandi a nechýbalo ani vystúpenie hudobnej kapely.

Domáci brat farár Ján Hroboň priblížil deťom kázňou slova Božieho to, čo znamená byť v Božej ochrane a vnímať Jeho blízkosť v každodennom živote.

Pamätáme na slová Pána Ježiša, ktorý povedal: “Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie” (Mk 10, 14). Sme preto veľmi radi, že Pán Boh sa dotýka sŕdc našich najmenších a privádza ich každú nedeľu do spoločenstva cirkvi. Túžime, aby sa deti medzi nami cítili čo najlepšie a snažíme sa pre ne vytvoriť také prostredie, v ktorom spoznajú, že Otec nebeský je aj ich Otcom. Skrze detskú úprimnosť sa učíme i my dospelí pokore a bázne pred Hospodinom.

Srdečne ďakujeme všetkým tým, ktorí sa podieľali na príprave týchto služieb Božích, no najväčšia vďaka patrí Pánu Bohu, že nás svojim Duchom sprevádzal na ceste poznania za Ním.

(foto v galérii) 

Ivan Lukáč

 

Dnešná nedeľa bola v našom kostole zase iná, ako je zvykom. Začala službami Božími, kde sme sa naučili nový predspev: Tvoj ľud pred Tebou sa schádza Bože náš, tiež piesne boli nové, ktoré viedol náš zborový spevokol. Kázal domáci brat farár na text z Lukáša 7. kapitoly 36-50 verš.
Svedectvom nám poslúžil náš hosť Miki Lipták z Kežmarku, ktorý rozprával o svojom živote a vyslobodení zo závislosti a najmä z alkoholizmu.
Tešili sme sa aj z našich konfirmandov prvého ročníka, ktorí sa nám predstavili a zaspievali spoločnú pieseň.
Po službách Božích sme strávili príjemný čas pri spoločnom obede a úžasných zákuskoch, ktorých bolo neúrekom ako to u nás v Dúbravke už býva dobrým zvykom. Pochutili si domáci aj hostia.
Popoludňajší program pokračoval prezentáciou hosťa o modlitbe a spevom nášho spevokolu. Deti mali svoj program, o ktorý sa postarali naše sestry z besiedky.
Bolo to požehnané stretnutie a cítili sme Božiu blízkosť  a Jeho pôsobenie cez slová a skúsenosti nášho milého hosťa.

Nech je Hospodinu vďaka za dnešnú požehnanú nedeľu. Ďakujeme aj všetkým domácim, ktorí sa s láskou postarali o občerstvenie.

Foto si môžete pozrieť v galérii.

Oplati sa modlit(prezentácia)

Nahrávka z popoludnia:

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


 

Služby Božie, ktoré boli dnes nahrávané v našom cirkevnom zbore si môžete vypočuť na budúcu nedeľu, 25.11.2012  o 9,05 v Slovenskom rozhlase.

Naša spolusestra Evka Guldanová bola v sobotu 17.11.2012 v Dolnom Kubíne slávnostne ordinovaná do služby v cirkvi a následne bude mať svoju prvú poordinačnú kázeň v našom cirkevnom zbore v nedeľu, 25.11.2012 o 10,30h . Srdečne blahoželáme.

 

Milí bratia a sestry,

srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10.30h.

Túto nedeľu bude mať Bohoslužby domáci brat farár Ján Hroboň.

10. nedeľa po Svätej Trojici je kajúcou nedeľou, spomienkou na skazu mesta Jeruzalem

Zdroj: http://www.ecav.sk/pictures/user/kruh.jpg

Táto nedeľa dostala názov Kajúca nedeľa alebo Nedeľa pokánia v spojitosti so skazou mesta Jeruzalem. Boh týmto časným trestom upozornil židovský národ na neveru a neprijatie Ježiša Krista ako Mesiáša.

Skazu mesta Jeruzalem oznámil Ježiš Kristus týmto proroctvom: „… lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia.“ (L 19, 43 – 44)  Tým „navštívením“ bol Ježiš Kristus, ktorého Boh poslal na záchranu najprv tomuto hriešnemu národu. Ježiš Kristus ako Mesiáš však zavrhli a za taký veľký hriech nasledoval aj veľký trest.

K zničeniu Jeruzalema naozaj došlo pred temer 2 000 rokmi a zodpovednosť za túto tragédiu nesú vtedajší náboženskí a politickí vodcovia. Historik Jozef Flavius dosť podrobne zaznamenal túto tragickú udalosť. Rímsky cisár Vespasián svojimi výbojmi ohrozoval aj krajinu obývanú židovským národom. Tí sa niekoľkokrát vzbúrili a svoj odpor sústredili do Jeruzalema, ktorého hradby pokladali za nedobytné. Keď Vespasiánov syn Titus začal obliehať mesto, najprv ponúkol Židom mier. Keď ho odmietli, v auguste roku 70 po narodení Krista vydal rozkaz zaútočiť na mesto. Chrám, ktorý pre Židov znamenal Božiu ochranu, zapálili a vyplienili a postupne bolo zničené celé mesto, pobití obrancovia a hladom umorené obyvateľstvo.

Zdroj: http://www.ecav.sk/?p=Aktual/Aktuallprihov/10_nedela_po_svatej_trojici

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka