Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické služby Božie, každú nedeľu o 10,30h v zborovom dome v Dúbravke.
Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou Bohoslužieb aj Večera Pánova.

 

Dnešné požehnané služby Božie boli opäť výnimočné a krásne vďaka naším milým hosťom.
Kázňou, (ktorú si môžete vypočuť v sekcii kázne) nám poslúžil reverend a farár z Toronta Dušan Tóth, profesionálne nám ho predstavila redaktorka RTVS Katka Martinková, ktorá s nim po kázni urobila krátky rozhovor. Epištolu nám prečítal známy herec František Kovár.
Domáceho brata farára v oznamoch a milodaroch zastúpil Daniel Mišina. Vďaka Pánu Bohu za všetkých, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére dnešných služieb Božích. Nášho brata farára srdečne pozdravujeme do USA, prajeme mu príjemný pobyt a šťastný návrat.

 


 

 

 

 

Už tradične v tomto jesennom období sa u nás v Dúbravke stretávajú bratia a sestry, ktorí bývajú v Domovoch dôchodcov – v Stupave, Lamači, Pri Kríži, a Evanjelickom dome starostlivosti EDS.
Aj dnes sme pre nich pripravili služby Božie s Večerou Pánovou. Zaspieval aj náš spevokol. Prijímanie Večere Pánovej spríjemnil hrou na gitare študent z nášho internátu Marek Suchoža.

Príjemnou bodkou celého stretnutia bolo spoločné bohaté občerstvenie, ktoré pripravili naši domáci a sestry z CZ Legionárska.

Sme radi, že môžeme  takto poslúžiť a potešiť tých, ktorí majú veľa všelijakého trápenia… ale rovnako ako my ostatní sú milovaní a v objatí toho Najvyššieho, ktorému aj dnes ďakujeme za požehnanú spoločne strávenú chvíľu.

 

 

Na dnešných službách Božích sme mali poďakovanie za úrody. Pri tejto príležitosti sme ďakovali za dary, ktoré nám Pán Boh dáva a ktorými môžeme slúžiť druhým. V programe vystúpili deti zo škôl, kde učíme náboženstvo, poslúžil aj náš spevokol.

kázeň z dnešných sl. Božích – Boží dotyk cez službu

Foto v galérii

 

 

Počas služieb Božích máme každú nedeľu požehnanie detičiek, tie potom odchádzajú na svoju besiedku, ktorú pre nich pripravujú naše mladé sestry a bratia.

Tešíme sa aj z krásnych piesni Vladka Šima, ktoré sám skladá na Božiu chválu.

 

Dnešné služby Božie boli zvlášť výnimočné tým, že spoločné spevníkové piesne doprevádzala hudobná skupina mladých.Služby Božie boli aj s Večerou Pánovou, ku ktorej pristúpilo celé zhromaždenie. Vďaka Bohu za požehnanie a príjemnú atmosféru dnešnej nedele, ku ktorej určite prispela aj dnešná kázeň.

IMG_0673 IMG_0671 IMG_0668 IMG_0665 IMG_0664 IMG_0663 IMG_0658 IMG_0657 IMG_0655 IMG_0675

 

Dnešnou nedeľou začala slávnostná polovica cirkevného roka. 1. adventná nedeľa bola aj u nás v Dúbravke sviatočná. Začali sme ju husľovým sólom piesne O príď, o príď, Emanuel v podaní Adrianky Bajusovej, ku ktorej sa pridal náš zborový spevokol svojim spevom. Úvodnou básňou Matúška Kupču a  zapálením prvej adventnej sviečky sme začali služby Božie. V kázni domáceho brata farára bola modlitba charakterizovaná ako kanál Božieho pokoja a moci…
Tešíme sa aj z naších deti, ktoré nám Pán Boh požehnáva peknou účasťou každú nedeľu. Na svojej besiedke sa pripravujú na adventné vystúpenie v nedeľu 15.12.2013

Môžete si ju vypočuť v sekcii kázne

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka