Spevokol

Stretnutie bratov a sestier pri nácviku duchovných piesni, ktorými obohacujeme naše služby Božie. Schádzame sa každý utorok o 19:00h. Srdečne privítame medzi sebou nových spevákov. Tak neváhaj a príď medzi nás.
Spevokol vedie Marta Bednárová

 
 

 

 

 

 

 

 

Na dnešných službách Božích sme mali poďakovanie za úrody. Pri tejto príležitosti sme ďakovali za dary, ktoré nám Pán Boh dáva a ktorými môžeme slúžiť druhým. V programe vystúpili deti zo škôl, kde učíme náboženstvo, poslúžil aj náš spevokol.

kázeň z dnešných sl. Božích – Boží dotyk cez službu

Foto v galérii

 

 

 

17.3.2013 (Smrtná)  Môj Pán všetkých zvolá

24.3.2013 (Kvetná)  Pane môj, Duša moja rýchlo vstaň

29.3.2013 (Veľký piatok)            Veni Domine

31.3.2013 (Vzkriesenie)              Nádej, šťastie

1.4.2013 (Veľkon. pondelok)     Nádherný Spasiteľ

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka