Dokumenty

 

Ak potrebujete informácie o členstve v zborekrste, konfirmácii, sobáši, pohrebe, môžete nás kontaktovať na tel. čísle: mobil: 0915 87 22 48,  pevná linka: 02/ 6446 3354, alebo si stiahnite dokument, vyplňte ho a doneste osobne k nám do kancelárie farského úradu

 

Tlačivo pre členstvo v cirkevnom zbore BA Dúbravka
Tlačivo Krst
Tlačivo KONFIRMÁCIA
Tlačivo Sobáš
Tlačivo Pohreb

Štatút CZ ECAV Bratislava Dúbravka

Smernica o hospodárení CZ bola schválená presbyterstvom 14.5.2014 a je k nahliadnutiu pre členov CZ na farskom úrade.

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka