Rok 2018

 

 

December

31.12.2018 Až potiaľto nám pomáhal Hospodin 1Sa 7,12
30.12.2018 Po čom túžime? L 2,25- 38

26.12.2018 Nasledovanie Krista Mt 16,24

25.12.2018 Nepochopiteľná láska J 3,16

24.12.2018 Vianočná radosť L 2,10-11

23.12.2018 Radujme sa v Pánu F 4, 4-7

16.12.2018 Kristus vo mne G2,20
16.12.2018 Príhovor riaditeľa detskej misie – Miška Fraňa
9.12.2018 Otvorenosť – Sudcov 7, 1-8
 káže nový brat farár Libor Bednár
2.12.2018 Nenaplnené očakávanie 4 M 20, 7-13

November

25.11.2018 O asanácii domu a trojakom poverení jeho správcov – 1. Korintským 7, 29 – 31
káže Martin Šefranko
18.11.2018 Zvláštny súd Mt 25, 31-46 káže Ján Oslík

11.11.2018 Silný a Silnejší – Lk 11, 14 – 23,
káže: Doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD, zborová farárka-seniorka v Modre-Kráľovej
4.11.2018 Všetko má svoj čas Kazateľ 3, 1-15

Október

31.10.2018 PAMIATKA REFORMÁCIE Jk 2, 12-13 káže Paulínka Šofranková
28.10.2018 ROZLIČNOSŤ A JEDNOTA 1 M 13, 1-9 káže Ján Oslík, ev. farár z Modry

21.10.2018 Sedem úrodných rokov 2Kor 5, 17

14.10.2018 Zvládaš načasovanie? LK 16, 19-31
 káže Boris Mišina
7.10.2018 …ako sa deje Boh…1 Kr 17, 2-16
 káže Evka Oslíková, ev. farárka z Modry

September

30.9.2018 Poďakovanie za úrody G 6,7
23.9.2018 Potenciál viery Mt 13, 31-33

16.9.2018 Počuješ hlas vzkriesenia? Ján 20, 12-15
 káže Boris Mišina
9.9.2018 Príbeh jablka 1 Kor 1, 27-29
2.9.2018 Viera bez skutkov je mŕtva Jk 2, 14-18

August

26.8.2018 Vzťahy! Vzťahy? Vzťahy… káže Evka Oslíková, ev. farárka z Modry
19.8.2018 ZVNÚTORNENIE 1 K 4, 16-18

12.8.2018 SRDCE – Príslovie 4,2

5.8.2018 Je nám ešte niečo sväté?
 Zj 2, 1-7

Júl

29.7.2018 Život je zmena J 3, 1-9
22.7.2018 Odpočinutie duše  Mt 11, 28-30

15.7.2018 Smädný po smäde J 7, 37-39
 káže Tibor Jančík
8.7.2018 Autorita J 1, 1-14

1.7.2018 Čo dáva zmysel? Mk 10, 17-22

Jún

24.6.2018 Stratený vo vlastnom dome Lk 15, 25-32 káže Libor Bednár
17.6.2018 Duch moci, lásky a sebaovládania 2 Tim 1, 7
10.6.2018 Sme služobníci Ježiša 2K 4, 5-12
 káže Emeritný biskup Prof. Július Filo
3.6.2018 Dobrá voľba Lk 10 – 38-42

Máj

27.5.2018 Správne rozhodnutie Mt 9,9
20.5.2018 Naša slabosť R 8, 26-27 káže Peťo Mozola

13.5.2018 Bezmocné kresťanstvo Lk 24, 36-49

6.5.2018 Hospodinov dom
 2 Sam 7,16

Apríl

29.4.2018 Bremeno neodpustenia Mt 6.12
22.4.2018 Hodnota v Kristovi Filem 8-22

15.4.2018 Zásadná otázka života! Miluješ ma viac než…?
alebo,
Ježiš nad nami neláme palicu J 21, 15–19 káže Tomáš Tyrlík, biskup Sliezskej cirkvi

8.4.2018 Svetlo, ktoré tma nepohltí J 1,5

2.4.2018 Osobné pozvanie Lk 28-35
1.4.2018 Niet Ho! Mt 28, 1-8

Marec

30.3.2018 Kríž je odpoveď R 8, 32
25.3.2018 Pokora Mt 21,5
18.3.2018 Život za život Dan 6, 7-11

11.3.2018 Smrť, ktorá prebúdza k životu Mt 4, 16-17

4.3.2018 2 M 3, 10-15 káže Ján Kolesár

Február

25.2.2018 Pane, nemám nikoho J 11, 1-8
18.2.2018 Keby… J 11, 20-27
11.2.2018 Tvor a netvor 1M 6, 1-8

4.2.2018 Hypertrofické ego – zabijak vzťahov 1 M 4, 1-16

Január

28.1.2018 Obnovenie vzťahov cez pokánie 1M 44, 33-34
21.1.2018 Boh prítomný cez človeka 1 M 18, 1-16

14.1.2018 Vzťahy a klamstvo 1M 29, 31-35

7.1.2018 Úcta, ktorá obnovuje vzťah 1M 3, 8-24

1.1.2018 Reč lásky 1K 13, 1

Je nám ľúto, ale formulár na pridávanie komentárov je momentálne uzatvorený.

© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka