Kontakt

 

Zborový farár
Mgr. Libor Bednár, PhD.
Mobil: 0908940792
libor1963@gmail.com

IMG_2041Zborový dozorca
Ing. Stanislav Páťal
Mobil: 0903407911
stanopatal@gmail.com

Evanjelický a. v. cirkevný zbor
M. Sch. Trnavského 2/A
841 01 Bratislava Dúbravka

Tel. číslo: 00421 910 747 818, 00421 2 64463354
E-mail:  ecavdubravka@gmail.com
č. ú. 2926868064/1100 Tatra banka     IBAN SK9511000000002926868064
IČO: 42267137
spoje: autobus: č. 83, č. 84
            električka: č. 4 a č. 5
zastávka Damborského
Evanjelický zborový dom
© 2012 ECAV Dúbravka © Ifko Kovacka