Vedenie zboru

Predsedníctvo zboru (štatutári):
zborový farár – Libor Bednár
zborový dozorca – Stanislav Páťal

Zborové presbyterstvo:

Tatiana Bartošiová
Dušana Dokupilová
Branislav Durmis
Michal Fraňo 
Milan Chorváth (predseda hospodárskeho výboru)
Alena Korimová (kostolníčka)
Ján Kupčo (kurátor)
Ján Magdoško
Miloš Tomašovič
Martin Vannay
Andrej Verčimák