Adventné príhovory 2022

Pozývame Vás ku sledovaniu krátkych adventných príhovorov brata farára Libora Bednára.

December 2022

18.12.2022 – Posolstvo 4. adventnej sviece
11.12.2022 – Posolstvo 3. adventnej sviece
4.12.2022  – Posolstvo 2. adventnej sviece

November 2022
27.11.2022 – Posolstvo 1. adventnej sviece