Kázne 2021

September 2021

26.9.2021 – Slávnosť konfirmácie, káže: Ján Hroboň, biskup ZD
25.9.2021 – Zlomená kliatba (Mk 10, 46-52), káže: Libor Bednár
19.9.2021 – Hľadá sa nevesta pre Izáka (1M 24, 1-9), káže: Libor Bednár
12.9.2021 – Abrahámova skúška viery (1M 22, 1-14), káže: Libor Bednár
5.9.2021   – Začiatok školského roka (Ž 111, 10), káže: Libor Bednár

August 2021

29.8.2021 – Ako veľmi potrebujeme Nátanov (2S 12, 1-9.13-15a), káže: Ivan Lukáč
22.8.2021 – Prehrávam! Čo vtedy robiť? (2Kr 19, 14-19), káže: Ivan Lukáč
15.8.2021 – Ježiš hovorí áno, a čo Ty? (L 13,10-17), káže: Pál Záhorecz, zborový farár v Szarvasi
8.8.2021   – Kto z nás je bez viny? (Ž 32), káže: Libor Bednár
1.8.2021   – Božia milosť je väčšia ako naše zlyhania (1M 20), káže: Libor Bednár

Júl 2021

25.7.2021  – Privádzaš iných ľudí k Ježišovi Kristovi? (Mt 28, 18-20), káže: Ivan Lukáč
18.7.2021  – Ach, tie naše reptania! (2M 16, 2-3. 11-18), káže: Ivan Lukáč
11.7.2021  – Keď menej je viac (1M 19, 1-15.29-32.36-38), káže: Libor Bednár
4.7.2021    – Abrahám sa ujíma kňazskej funkcie (1M 18, 16-33), káže: Libor Bednár

Jún 2021

27.6.2021 – Hospodin na návšteve u Abraháma (1M 18, 1-15), káže: Libor Bednár
20.6.2021 – Abrahám – pracujúci dôchodca (1M 17), káže: Libor Bednár
13.6.2021 – Je najvyšší čas zobudiť sa (Jon 1), káže: Ivan Lukáč
6.6.2021   – Ovocie netrpezlivosti (1M 16), káže: Libor Bednár

Máj 2021

30.5.2021 – Trojica – nepochopiteľné mystérium (R 11, 33-36), káže: Ivan Lukáč /Svätá Trojica/
23.5.2021 – Boh, ktorý je prítomný v nás (J 7, 37-39), káže: Libor Bednár /Svätodušná nedeľa/
16.5.2021 – Ako žiť medzi časmi (Žid 12, 1-3), káže: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
16.5.2021 – Čo s pocitom, že Boh ma nechal na seba samého? (Sk 1, 12-14), káže: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
9.5.2021   – Deň matiek (Pr 1, 8-9), káže: Libor Bednár
2.5.2021   – Život s Bohom dáva slobodu (Sk 16, 23-34), káže: Ivan Lukáč

Apríl 2021

25.4.2021 – Život s Bohom dáva radosť (Jób 19, 25-27), káže: Ivan Lukáč
18.4.2021 – Dobrý Pastier (Ž 23), káže: Libor Bednár
11.4.2021 – Niet bezvýchodiskovej situácie v našom živote (Ž 116, 1-9), káže: Libor Bednár
4.4.2021   – Veľkonočná nedeľa (1K 15, 12-19), káže: Libor Bednár

Marec 2021

28.3.2021 – Príprava na Veľkú noc – beriem ju vážne? (1K 5, 7-8), káže: Ivan Lukáč
21.3.2021 – Stať sa veľkým v Božích očiach (Mt 19, 27-28; 20, 20-28), káže: Libor Bednár /Smrtná nedeľa/
14.3.2021 – Hlad duše (Am 8, 11-12; Mt 4, 4), káže: Libor Bednár
7.3.2021   – Žime ako deti svetla (Ef 5, 8-12), káže: Libor Bednár

Február 2021

28.2.2021 – Viera, nad ktorou Ježiš užasol (Mt 15, 21-28), káže: Libor Bednár
21.2.2021 – Chráň si svoje srdce (Pr 4, 23), káže: Libor Bednár
14.2.2021 – Duchovná slepota – nebezpečná diagnóza (L 18, 35-43), káže: Ivan Lukáč
7.2.2021   – Čakanie na Hospodina (Ž 131), káže: Libor Bednár

Január 2021

31.1.2021 – Boh nás nikdy neopúšťa (1M 28, 16), káže: Libor Bednár
24.1.2021 – Dobrým premáhaj zlé (2Kr 6, 8-24), káže: Libor Bednár
17.1.2021 – Keď sa hosť stane hostiteľom (J 2, 1-11), káže: Libor Bednár
10.1.2021 – Čo nám zostalo z Vianoc? (Sk 8, 26-39), káže: Libor Bednár
1.1.2021   – Odkiaľ mi príde pomoc? (Ž 121), káže: Ivan Lukáč /Nový rok/