Kázne 2021

Marec 2021

7.3.2021   – Žime ako deti svetla (Ef 5, 8-12), káže: Libor Bednár

Február 2021

28.2.2021 – Viera, nad ktorou Ježiš užasol (Mt 15, 21-28), káže: Libor Bednár
21.2.2021 – Chráň si svoje srdce (Pr 4, 23), káže: Libor Bednár
14.2.2021 – Duchovná slepota – nebezpečná diagnóza (L 18, 35-43), káže: Ivan Lukáč
7.2.2021   – Čakanie na Hospodina (Ž 131), káže: Libor Bednár

Január 2021

31.1.2021 – Boh nás nikdy neopúšťa (1M 28, 16), káže: Libor Bednár
24.1.2021 – Dobrým premáhaj zlé (2Kr 6, 8-24), káže: Libor Bednár
17.1.2021 – Keď sa hosť stane hostiteľom (J 2, 1-11), káže: Libor Bednár
10.1.2021 – Čo nám zostalo z Vianoc? (Sk 8, 26-39), káže: Libor Bednár
1.1.2021   – Odkiaľ mi príde pomoc? (Ž 121), káže: Ivan Lukáč /Nový rok/