Preskočiť na obsah

Kázne 2023

December 2023

31.12.2023 – Vidieť Boha… ale od chrbta ako Mojžiš. (2M 33, 12-23) káže: Ivan Eľko, generálny bisup
26.12.2023 – Verní Kristovi aj v utrpení (Sk 4, 18-31) káže: Libor Bednár
25.12.2023 – Prečo prišiel Spasiteľ (1J 3, 8) káže: Libor Bednár
24.12.2023 – Radosť z narodeného Spasiteľa (L2, 13-14) káže: Libor Bednár
17.12.2023 – Pochybnosti Jána Krstiteľa (Mt 11, 2-10) káže: Libor Bednár
10.12.2023 – Bdelosť srdca (Mt 24, 45-51) káže: Libor Bednár
3.12.2023 – Otvorenosť srdca (Sk 10, 1-8) káže: Libor Bednár

November 2023

26.11.2023 – Nie je láska ako láska (R8, 31-35.38-39) káže: Libor Bednár
19.11.2023 – Božia tvár (4.M 6, 22-27) káže: Ján Hroboň
12.11.2023 – Svadobčan bez svadobného oblečenia? (Mt 22, 1-14) káže: Libor Bednár
5.11.2023 – Hriech ako dlh (Mt 18, 21-35) káže: Libor Bednár

Október 2023

31.10.2023 – Reformácia bez pátosu; prednáša: Mgr. Andrej Žitňan, PhD.
29.10.2023 – Odkaz reformácie pre nás (1K 1, 18-25) káže: Libor Bednár
22.10.2023 – Viera, nádej, láska (1K 13,13) káže: sr. Julian
15.10.2023 – Sila viery (Neh 1,1-4; 2, 1-6) káže: Libor Bednár
8.10.2023 – Spravodlivosť, ktorá obstojí pred Bohom (R 10, 1-4) káže: Libor Bednár
1.10.2023 – Pozvanie k radostnému životu (Kaz 11,9-12,7) káže: Libor Bednár

September 2023

24.9.2023 – Poďakovanie za úrody zeme (L 12, 15-21) káže: Libor Bednár
17.9.2023 – Správne rozhodnutia v ťažkých situáciách (J 1, 35-42) káže: Ján Hroboň, biskup ZD
10.9.2023 – Boh hovorí, počúvaj! (1 Sa 3, 1-21) káže: Michal Fraňo
3.9.2023 – V akého Boha veríš, taký život žiješ (Jon 4b.)  káže: Libor Bednár

August 2023

27.8.2023 – Veľký Boh sa skláňa k malému človeku (Jon 4), káže: Libor Bednár
20.8.2023 – Pokánie Ninivčanov (Jon 3), káže: Libor Bednár
13.8.2023 – Jonáš cez palubu (Jon 2), káže: Libor Bednár
6.8.2023   – Jonáš na úteku (Jon 1), káže: Libor Bednár

Júl 2023

30.7.2023 – Viera je silnejšia ako smrť (Mk 9, 14-27), káže: Ján Hroboň, biskup ZD
23.7.2023 – Vstaň, choď a hovor (Jon 1, 1-3), káže: Ján Hroboň, biskup ZD
16.7.2023 – Cesta k šťastnému životu (Ž 1), káže: Libor Bednár
9.7.2023   – Nasledovanie Krista (L 9, 57-62) káže: Libor Bednár
2.7.2023   – Netrpím duchovnou sklerózou? (Zach 7, 8-13), káže: Ivan Lukáč

Jún 2023

25.6.2023 – Premieňajúce stretnutie (Mt 9, 9-13), káže: Ivan Lukáč
18.6.2023 – Kúsok od cieľa (Mk 12, 28-34), káže: Michal Fraňo, riaditeľ Detskej misie /Záver školského roka/
11.6.2023 – Oplatí sa byť zbožným? (Ž 73, 13. 16-17. 28), káže: Libor Bednár
4.6.2023   – Ako porozumieť starnutiu, prednáška Beaty Dobovej, riaditeľky SED Bratislava /zborový deň/
4.6.2023   – Zmena je… (J 3, 5), káže: Ondrej Baranec, študent EBF UK

Máj 2023

29.5.2023 – Duchovná transplantácia srdca (Ez 36, 24-27), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť svätodušná/
28.5.2023 – Pán a Darca života (J 7, 37-39), káže: Libor Bednár /1. slávnosť svätodušná/
21.5.2023 – Láska prikrýva množstvo prestúpení (1Pt 4, 7-8), káže: Libor Bednár
18.5.2023 – …sedí na pravici Božej (Mk 16, 19), káže: Libor Bednár /Vstúpenie Krista Pána na nebo/
14.5.2023 – Bohom povolaná (L 1, 38), káže: Ivan Lukáč /Deň matiek/
7.5.2023   – Kedy má čakanie zmysel? (Iz 40, 27-31), káže: Libor Bednár

Apríl 2023

30.4.2023 – Výstraha pred odpadnutím od živého Boha (Žid 3, 12-19), káže: Ivan Lukáč
23.4.2023 – Pán Ježiš ako Príklad nasledovania (1Pt 2, 21-25), káže: Vladimír Kmošena, konsenior BAS ECAV /uvedenie do funkcie zborovej dozorkyne/
16.4.2023 – Cez pochybnosti k viere (J 20, 24-29), káže: Libor Bednár
10.4.2023 – Čo mám, to Ti dám! (Sk 3, 1-10), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť veľkonočná/
9.4.2023   – Ježiš žije! (2Tim 2, 8-13), káže: Libor Bednár /1. slávnosť veľkonočná/
7.4.2023   – Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť (Mk 15, 31), káže: Libor Bednár /Veľký piatok/
5.4.2023   – Ježiši, to čo robíš?! (J 13, 1-15), káže: Ivan Lukáč /Zelený štvrtok/
2.4.2023   – Ježiši, len tam nebuď dlho – alebo, čo pre mňa znamená Getsemane? (Mk 14, 32-42), káže: Ivan Lukáč /Kvetná nedeľa/

Marec 2023

26.3.2023 – Svedectvo a pozvanie na stretnutia partnerských dvojíc, Ester Jankovičová
26.3.2023 – Getsemane – Ježišov zápas (Mt 26, 36-46), káže: Libor Bednár /Smrtná nedeľa/
19.3.2023 – Dostaneš oveľa viac (L 18, 28-31), káže: Libor Bednár
12.3.2023 – Horiace srdce (L 24, 32), káže: Ján Hroboň, biskup ZD /10. výročie založenia CZ Bratislava – Dúbravka/
5.3.2023   – Naše posvätenie (1Pt 1, 16), káže: Libor Bednár

Február 2023

26.2.2023 – Ako smútiš nad hriechom? (2K 7, 10-11), káže: Ivan Lukáč
19.2.2023 – Dar Božej lásky (1J 4, 16), káže: Libor Bednár
12.2.2023 – Dar Božieho slova (2Kr 22, 8-13), káže: Libor Bednár
5.2.2023   – Každý je staviteľom domu svojho života (1K 3, 10-15), káže: Libor Bednár

Január 2023

29.1.2023 – Ježišova poodhalená sláva (Mt 17, 1-13), káže: Libor Bednár
22.1.2023 – Dobrým premáhaj zlé (R 12, 17-21), káže: Libor Bednár
15.1.2023 – Boh prítomný v našich domácnostiach (1M 50, 15-21), káže: Libor Bednár
8.1.2023   – Ty si môj milovaný Syn (Mk 1, 9-11), káže: Ivan Lukáč
6.1.2023   – Chceš vidieť Ježiša? (J 12, 20-23), káže: Ivan Lukáč
1.1.2023   – Buď silný a odvážny (Joz 1, 1-9), káže: Libor Bednár