Preskočiť na obsah

Kázne 2023

Jún 2023

4.6.2023   – Zmena je…, káže: Ondrej Baranec, študent EBF UK

Máj 2023

29.5.2023 – Duchovná transplantácia srdca (Ez 36, 24-27), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť svätodušná/
28.5.2023 – Pán a Darca života (J 7, 37-39), káže: Libor Bednár /1. slávnosť svätodušná/
21.5.2023 – Láska prikrýva množstvo prestúpení (1Pt 4, 7-8), káže: Libor Bednár
18.5.2023 – …sedí na pravici Božej (Mk 16, 19), káže: Libor Bednár /Vstúpenie Krista Pána na nebo/
14.5.2023 – Bohom povolaná (L 1, 38), káže: Ivan Lukáč /Deň matiek/
7.5.2023   – Kedy má čakanie zmysel? (Iz 40, 27-31), káže: Libor Bednár

Apríl 2023

30.4.2023 – Výstraha pred odpadnutím od živého Boha (Žid 3, 12-19), káže: Ivan Lukáč
23.4.2023 – Pán Ježiš ako Príklad nasledovania (1Pt 2, 21-25), káže: Vladimír Kmošena, konsenior BAS ECAV /uvedenie do funkcie zborovej dozorkyne/
16.4.2023 – Cez pochybnosti k viere (J 20, 24-29), káže: Libor Bednár
10.4.2023 – Čo mám, to Ti dám! (Sk 3, 1-10), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť veľkonočná/
9.4.2023   – Ježiš žije! (2Tim 2, 8-13), káže: Libor Bednár /1. slávnosť veľkonočná/
7.4.2023   – Iným pomáhal a sám sebe nemôže pomôcť (Mk 15, 31), káže: Libor Bednár /Veľký piatok/
5.4.2023   – Ježiši, to čo robíš?! (J 13, 1-15), káže: Ivan Lukáč /Zelený štvrtok/
2.4.2023   – Ježiši, len tam nebuď dlho – alebo, čo pre mňa znamená Getsemane? (Mk 14, 32-42), káže: Ivan Lukáč /Kvetná nedeľa/

Marec 2023

26.3.2023 – Svedectvo a pozvanie na stretnutia partnerských dvojíc, Ester Jankovičová
26.3.2023 – Getsemane – Ježišov zápas (Mt 26, 36-46), káže: Libor Bednár /Smrtná nedeľa/
19.3.2023 – Dostaneš oveľa viac (L 18, 28-31), káže: Libor Bednár
12.3.2023 – Horiace srdce (L 24, 32), káže: Ján Hroboň, biskup ZD /10. výročie založenia CZ Bratislava – Dúbravka/
5.3.2023   – Naše posvätenie (1Pt 1, 16), káže: Libor Bednár

Február 2023

26.2.2023 – Ako smútiš nad hriechom? (2K 7, 10-11), káže: Ivan Lukáč
19.2.2023 – Dar Božej lásky (1J 4, 16), káže: Libor Bednár
12.2.2023 – Dar Božieho slova (2Kr 22, 8-13), káže: Libor Bednár
5.2.2023   – Každý je staviteľom domu svojho života (1K 3, 10-15), káže: Libor Bednár

Január 2023

29.1.2023 – Ježišova poodhalená sláva (Mt 17, 1-13), káže: Libor Bednár
22.1.2023 – Dobrým premáhaj zlé (R 12, 17-21), káže: Libor Bednár
15.1.2023 – Boh prítomný v našich domácnostiach (1M 50, 15-21), káže: Libor Bednár
8.1.2023   – Ty si môj milovaný Syn (Mk 1, 9-11), káže: Ivan Lukáč
6.1.2023   – Chceš vidieť Ježiša? (J 12, 20-23), káže: Ivan Lukáč
1.1.2023   – Buď silný a odvážny (Joz 1, 1-9), káže: Libor Bednár