Krátke príhovory

November 2020

19.11.2020 – Uctievanie Hospodina nie je len o nedeli a chráme (Ivan Lukáč)
12.11.2020 – Neboj sa! (Ivan Lukáč)
5.11.2020   – Dezinfekcia duše (Ivan Lukáč)

Október 2020

29.10.2020 – Viera všetkému dáva zmysel (Libor Bednár)
23.10.2020 – Boh pozýva ku modlitbe (Ivan Lukáč)
15.10.2020 – Ježiš dáva svoj pokoj (Ivan Lukáč)