Sviatočné slovo

Sviatočné slovo zborového kaplána Ivana Lukáča a zborového farára Libora Bednára.


November 2021

2.11.2021  – Sviatočné slovo k Pamiatke zosnulých (Ivan Lukáč)

Máj 2021

13.5.2021 – Sviatočný príhovor na Vstúpenie Krista Pána na nebo (Ivan Lukáč)

Apríl 2021

Sviatočný pozdrav k Veľkej noci (Libor Bednár)

Január 2021

6.1.2021    – Sviatočný príhovor na Zjavenie Krista Pána mudrcom (Libor Bednár)

December 2020

31.12.2020 – Príhovor na Závierku občianskeho roka (Ivan Lukáč)