Zamyslenia

                           
KEĎ JE „TEN DRUHÝ“ NA PREKÁŽKU?      NAOZAJ DOKÁŽEM ODPUSTIŤ?