Preskočiť na obsah

Deti

 

Každú nedeľu počas služieb Božích o 10:30 hod. majú deti svoj program na detskej besiedke. Z kostola odchádzajú po požehnaní, ktoré je počas druhej piesne. Sú rozdelené do dvoch skupín podľa veku:
1. predškoláci a prváci (3-7 rokov)
2. školáci ( 8-12 rokov)

Spoznávajú Pána Boha. Hľadajú Jeho charakter v biblických odkazoch.
Spievajú piesne na Jeho oslavu. Radi sa spolu hrajú, kreslia.

Srdečne Vás pozývame, príďte medzi nás!

Počas letných prázdnin organizujeme v spolupráci s detskou misiou denné aj pobytové tábory. https://www.detskamisia.sk/

Kontakt: Michal Fraňo, tel. č.: 0908 860 260

Matúš 19, 14
Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.