Preskočiť na obsah

Vedenie zboru

Predsedníctvo zboru (štatutári):
zborový farár – Mgr. Libor Bednár, PhD.
zborová dozorkyňa – Gabriela Zacharová 

Zborové presbyterstvo:
JUDr. Tatiana Bartošiová
RNDr. Dušana Dokupilová, PhD.
Ing. Michal Fraňo, PhD.
Ing. Ján Hradský (predseda hospodárskeho výboru)
Mgr. Peter Klein
Ing. Ján Kupčo (kurátor)
Ing. Tomáš Sklárš
Ing. Martin Vannay
Ing. Andrej Verčimák