Preskočiť na obsah

Cirkevný príspevok

Mince, Euro, Europe, France, Peniaze, Mena, Bohatstvo

Výška cirkevného príspevku pre člena cirkevného zboru je 20 EUR/rok.

 

 

Vyrovnať si cirkevný príspevok môžete:

  • prostredníctvom QR kodu tu
  • prostredníctvom bankového  prevodu na IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064
  • osobne v kancelárii Farského úradu, alebo pred a po službách Božích


Božie slovo hovorí: …ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7)