Preskočiť na obsah

Spevokol

 

Zborový spevokol sa stretáva pri nácviku duchovných piesní každý utorok o 18:30 hod. Spievame na Božiu slávu na nedeľných Službách Božích, na koncertoch duchovných piesní a pri iných  slávnostných príležitostiach. Srdečne privítame medzi sebou nových spevákov a speváčky. Ak rád spievaš, tak neváhaj a príď medzi nás.


kontakt: Marta Bednárová , tel.č.: 0910 747 818

Žalm 105, 1-2
Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno! Medzi národmi oznamujte jeho skutky! Spievajte mu, hrajte mu! Rozprávajte o všetkých jeho divoch!