Preskočiť na obsah

Milodar

Mince, Euro, Europe, France, Peniaze, Mena, Bohatstvo
Podporiť náš môžete aj prostredníctvom milodaru,  ktorý môžete venovať na kostol, prácu s deťmi, mládežou a seniormi, detské tábory, na cirkevné ciele a pod.

 

Milodar môžete uhradiť: 

  • prostredníctvom bankového  prevodu na IBAN SK95 1100 0000 0029 2686 8064
  • prostredníctvom QR kodu tu
  • osobne v kancelárii Farského úradu, alebo pred a po službách Božích

 

„V činení dobrého neochabujme, lebo ak neochabneme, časom svojím budeme žať. A tak teda, dokiaľ máme čas, čiňme dobre všetkým, ale najmä domácim viery.“ (G 6, 9-10)

„Kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať; kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Každý nech dá, ako si zaumienil v srdci. Nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý dobrý skutok.“ (2K 9, 6-8)


Božie slovo hovorí: …ochotného darcu miluje Boh. (2K 9, 7)