Preskočiť na obsah

Od-Mlad

 

Sme spoločenstvo  ľudí bez obmedzenia veku,  ktorí sa stretávajú každý štvrtok o 18:30 hod., aby sme spievali, modlili sa a oslavovali nášho Boha.
Naše stretnutia sú určené pre všetkých, ktorí milujú Pána Ježiša, ale aj pre tých, ktorí hľadajú zmysel života a odpovede na otázku odkiaľ prichádzame a kam ideme.
S láskou Vás pozývame medzi nás. Vezmite so sebou aj svojich priateľov.
Už teraz, hoci Vás ešte nepoznáme, sa modlíme za Vás a tešíme sa na stretnutie.

Kontakt: Helka Ploczeková, tel. č.: 0905 719 009

Žalm 103, 2-5
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.