Preskočiť na obsah

DDorast

 

Sme spoločenstvo mladých ľudí, ktorí sa stretávajú každý piatok o 15:15 hod. Na stretnutiach si čítame z Biblie, modlíme sa, spievame, rozprávame sa a oslavujeme Boha.
Naše stretnutia sú určené pre všetkých, ktorí milujú Pána Ježiša, ale aj pre tých, ktorí hľadajú zmysel života a odpovede na otázku odkiaľ sme a kam ideme.
S láskou Vás pozývame, príďte medzi nás. Už teraz, hoci Vás ešte nepoznáme, sa modlíme za Vás a tešíme sa na stretnutie s vami.

Kontakt: Tomáš Sklárš, tel. č.: 0915 422 458

Žalm 103, 2-5
Dobroreč, duša moja, Hospodinovi a nezabúdaj na žiadne Jeho dobrodenia! On odpúšťa ti všetky tvoje viny. On uzdravuje všetky tvoje choroby. Život ti vykupuje z hrobu, venčí ťa milosťou a milosrdenstvom. Život ti sýti dobrými vecami, mladosť tvoja sa obnovuje ako orol.