Preskočiť na obsah

Služby Božie

Pozývame vás na evanjelické a. v. služby Božie každú nedeľu o 10:30 hod.
(Termíny služieb Božích počas aktuálnych sviatkov nájdete v záložke „Aktuality“.)

Každú 4. nedeľu v mesiaci je súčasťou služieb Božích aj Večera Pánova.
(V advente a pôste každú nedeľu)

Deti vo veku 3-12 rokov počas druhej piesne po požehnaní odchádzajú na detskú besiedku.

Služby Božie prebiehajú okrem nášho chrámu pravidelne aj v:

DD Pri kríži, Dúbravka, každý párny pondelok o 16:00 hod.
EDS Partizánska, každý štvrtok o 10:00 hod.
DD Oáza – Dúbravka, každý párny utorok o 10:30 hod.

V prípade záujmu o pastorálnu návštevu, či prislúženie Večere Pánovej kontaktujte zborového farára.*
Kontakt: zborový farár – Libor Bednár, 0908 940 792

Žalm 122, 1
Radoval som sa, keď mi hovorili: Poďme do domu Hospodinovho!