Preskočiť na obsah

Dokumenty

 
 
Štatút CZ ECAV Bratislava – Dúbravka si môžete pozrieť tu.

Smernica o hospodárení CZ bola schválená zborovým presbyterstvom
dňa 14.5.2014 a je k nahliadnutiu pre členov CZ na farskom úrade.