Preskočiť na obsah

O nás

Milí priatelia,
 
vitajte na stránke Cirkevného zboru ECAV Bratislava – Dúbravka. Sme jedným z cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Uverili sme Božej láske, ktorú nám Boh prejavil v Ježišovi Kristovi. On je naším Pánom a Spasiteľom, ktorého príklad nasledujeme. Stretávame sa každú nedeľu a počas sviatkov na službách Božích a počas týždňa na biblických hodinách, stretnutiach mládeže a pri iných aktivitách. Naše dvere i srdcia sú otvorené pre každého, kto s úprimným srdcom túži po živote s Bohom, po radostnom spoločenstve veriacich ľudí.  
 
Libor Bednár
zborový farár