Aktuality

VOĽBY GENERÁLNEHO DOZORCU ECAV NA SLOVENSKU

Marián Damankoš a Ivan Trepáč sú dvaja kandidáti na post generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Ich životopisy a osobné stanoviská sú k dispozícii tu.

 

 

 


NOVÁ KNIŽKA, KTORÁ PRINESIE ÚSMEV

„Perličky“ alebo ako moji žiaci odpovedajú je novou malou knižkou z pera brata kaplána Ivana Lukáča, ktoré vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s. V knižke nájdete hlášky žiakov z hodín evanjelického náboženstva. Zakúpiť si ju môžete aj na našom farskom úrade v cene 5,20 €.