Aktuality


MATERIÁLY KU VÝROČNÉMU ZBOROVÉMU KONVENTU ZA ROK 2020

Kňazskú správu nájdete tu a Správu o hospodárení nájdete tu.


DENNÝ LETNÝ TÁBOR V NAŠOM KOSTOLE 

Plagátik s podrobnými informáciami ohľadne tábora nájdete tu.


PASTIERSKY LIST ZBORU BISKUPOV

Pastiersky list k svätodušným sviatkom 2021
si môžete prečítať tu alebo pozrieť tu.


NOVÁ KNIŽKA, KTORÁ PRINESIE ÚSMEV

„Perličky“ alebo ako moji žiaci odpovedajú je novou malou knižkou z pera brata kaplána Ivana Lukáča, ktoré vydalo vydavateľstvo Tranoscius, a. s. V knižke nájdete hlášky žiakov z hodín evanjelického náboženstva. Zakúpiť si ju môžete aj na našom farskom úrade v cene 5,20 €.

 


Výkričník, Interpunkcia, Abeceda, List, Abecedný Znak

OZNÁMENIE OHĽADNE SLUŽIEB BOŽÍCH

Od 9. mája 2021 sa budú Služby Božie konať bez nutnosti prihlasovania:.
9,30 hod. – prednostne pre seniorov (aj s doprovodom)
10,30 hod. – pre ostatných