Preskočiť na obsah

Klubík pre najmenších

Každý utorok od 9:30 – 11:30 sa v našom zbore stretávajú maminky (aj oteckovia) s deťmi vo veku 0 – 5 rokov.  Tešíme sa z milého spoločenstva, priateľstiev detí. Čítame si krátke zamyslenie z Božieho slova a spolu sa hráme. Hudobný sprievod  robí Veronika na akordeóne. 

Srdečne Vás pozývame, príďte medzi nás!
Vedie: Zuzka Fraňová
Kontakt: FÚ- 0910 747 818

Matúš 19, 14
Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské.