Kázne 2022

Január 2022

23.1.2022 – Viera ako dôvera (Mt 8, 5-13), káže: Libor Bednár
16.1.2022 – Ako sa vzájomne budujeme (R 12, 9-13), káže: Libor Bednár
9.1.2022   – Boh chce aj dnes konať divy medzi nami (Joz 3, 5-11. 17), káže: Ivan Lukáč
6.1.2022   – Takto, že koná Boh? To snáď nie! (Mt 2, 1-12), káže: Ivan Lukáč
2.1.2022   – Žijeme s dôverou v Boha (4M 13, 30-33; 14, 6-10), káže: Libor Bednár
1.1.2022   – Novoročná výzva: Nanovo zahorieť! (Zjav 2, 1-5), káže: Ivan Lukáč