Preskočiť na obsah

Kázne 2022

December 2022

31.12.2022 – Žiadne skratky! (2M 13, 17-22), káže: Ivan Lukáč
26.12.2022 – Boh hovorí (Žid 1, 1-3a), káže: Libor Bednár
25.12.2022 – Najradostnejšie posolstvo (L 2, 15-20), káže: Ivan Lukáč
24.12.2022 – Nebojte sa, radujte sa! (L 2, 10-11), káže: Libor Bednár
20.12.2022 – Pozvanie k očakávaniu (Zjav 22, 20), káže: Ivan Lukáč /4. adventná večiereň/
18.12.2022 – Mária očakávajúca advent (L 1, 26-38), káže: Libor Bednár
13.12.2022 – Pozvanie k očisteniu (Iz 1, 18), káže: Ivan Lukáč /3. adventná večiereň/
11.12.2022 – Nevyhnutnosť pokánia (Mk 1, 4-5), káže: Ivan Lukáč /Zborový deň/
6.12.2022   – Pozvanie k spoločenstvu (4M 10, 29-32), káže: Ivan Lukáč /2. adventná večiereň/
4.12.2022   – Za Svetlom (J 1, 1-12), káže: Olina Kolar, zborová farárka CZ Horné Zelenice

November 2022

29.11.2022 – Pozvanie k záväzku (1M 7, 1-16), káže: Ivan Lukáč /1. adventná večiereň/
27.11.2022 – Advent v Nazarete (L 4, 16-30), káže: Libor Bednár
20.11.2022 – Mať nádej znamená mať budúcnosť (1Tes 4, 13), káže: Libor Bednár
13.11.2022 – Božia otvorená náruč (Mk 1, 40-42), káže: Tomáš Sklárš, vedúci dorastu
6.11.2022   – Myslíš na to, že Pán Ježiš naozaj príde? (Zjav 22, 12-17), káže: Ivan Lukáč

Október 2022

30.10.2022 – Pamiatka reformácie (J 8, 32), káže: Libor Bednár
23.10.2022 – Rachab – hrdinka viery (Žid 11, 31), káže: Libor Bednár
16.10.2022 – Jákobov zápas (1M 32, 23-32), káže: Libor Bednár
9.10.2022   – Jákob v Božej škole (1M 31, 3-16), káže: Libor Bednár
2.10.2022   – Poďakovanie za úrody zeme (Ž 116, 12-13), káže: Libor Bednár

September 2022

25.9.2022 – Jákob – človek na úteku (1M 28, 10-22), káže: Libor Bednár
18.9.2022 – Duchovný update (Neh 8, 1-12), káže: Ivan Lukáč
11.9.2022 – Posolstvo zo zasadnutia Svetovej rady cirkvíslovo: Eva Guldanová
11.9.2022 – Prameň múdrosti (Pr 9, 10a), káže: Libor Bednár
4.9.2022   – Keď Boh mlčí (1M 27, 1-45), káže: Libor Bednár

August 2022

28.8.2022 – Pane, už nevládzem! (1Kr 19, 4-8), káže: Ivan Lukáč
21.8.2022 – Ježiš plače nad Jeruzalemom (L 19, 41-48), káže: Libor Bednár
14.8.2022 – Boh bdie nad Izákom (1M 26), káže: Libor Bednár
7.8.2022   – Neodolateľná ponuka (Ž 48), káže: Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa ECAV

Júl 2022

31.7.2022 – Ézav, Jákob a prvorodenstvo (1M 25, 27-34), káže: Libor Bednár
24.7.2022 – Patriarcha Izák (1M 24, 62-67), káže: Libor Bednár
17.7.2022 – Ježiš a žena cudzoložnica: Nový začiatok – nová šanca (J 8, 1-11), káže: Ivan Lukáč
10.7.2022 – Ježiš a bohatý mládenec: Premárnená príležitosť (Mk 10, 17-22), káže: Ivan Lukáč
3.7.2022   – Ježiš a malomocný človek: Uzdravujúca zmena i premena (Mk 1, 40-45), káže: Ivan Lukáč

Jún 2022

26.6.2022 – V Božej škole (2Tim 3, 14-17), káže: Michal Fraňo, riaditeľ Detskej misie /Záver školského roka/
19.6.2022 – Viera, ktorá udivuje Spasiteľa (L 7, 1-10), káže: Ivan Lukáč
12.6.2022 – My sme tu všetci jedna rodina (1M 2, 1-10), káže: Libor Bednár
6.6.2022   – Keď Duch Svätý rúca bariéry (Sk 10, 42-48), káže: Ivan Lukáč
5.6.2022   – Darca života (Ez 37, 1-10), káže: Libor Bednár

Máj 2022

29.5.2022 – Príhovor ku konfirmandom (Mt 11, 28), slovo: Ivan Lukáč
29.5.2022 – Slávnosť konfirmácie (Kaz 12, 1), káže: Libor Bednár
22.5.2022 – Eliezerova modlitba (1M 24, 11-14), káže: Libor Bednár
15.5.2022 – Boh je Dobrý, pretože nám dáva Ducha Svätého (J 16, 5-15), káže: Ivan Lukáč
8.5.2022   – Deň matiek (2M 20, 12), káže: Libor Bednár
1.5.2022   – Dobrý pastier (1Pt 2, 25), káže: Libor Bednár

Apríl 2022

24.4.2022 – Transformujúca moc evanjelia (Mk 16, 9-15; Sk 4, 13. 18-20. 33), káže: Ivan Lukáč
18.4.2022 – Ježiš Kristus – živý alebo mŕtvy? (1K 15, 14-15), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť veľkonočná/
17.4.2022 – Víťaz nad smrťou (Ž 118, 24), káže: Libor Bednár /1. slávnosť veľkonočná/
15.4.2022 – Za nás obetovaný (1J 2, 2), káže: Libor Bednár /Veľký piatok/
14.4.2022 – Toto je moje telo! Toto je moja krv! (Mt 26, 26-28), káže: Ivan Lukáč /Zelený štvrtok/
10.4.2022 – Oblak svedkov (Žid 12, 1-3), káže: Libor Bednár
3.4.2022   – Pôstna výzva: Daj Bohu to najlepšie! (J 12, 1-8), káže: Ivan Lukáč

Marec 2022

27.3.2022 – Ježiš nasycujúci ducha i telo (Mk 6, 30-44), káže: Ivan Lukáč
20.3.2022 – O ľudskom pozeraní a Božom hľadení (1S 16, 7; Mt 11, 29), káže: Libor Bednár
13.3.2022 – Žiť na Božiu slávu (1Tes 4, 1-3a), káže: Libor Bednár
6.3.2022   – K Tebe sa utiekam, ó Hospodine (Ž 31, 2-6), káže: Ivan Lukáč

Február 2022

27.2.2022 – Sila modlitby (Dan 6, 11-14), káže: Ján Hroboň, biskup ZD
20.2.2022 – Dar Božieho slova (2Kr 22, 8-13), káže: Libor Bednár
13.2.2022 – Stratený brat (L 15, 1-2.11-31), káže: Libor Bednár
6.2.2022   – Zjavenie Božej slávy (Mk 9, 2-10), káže: Ivan Lukáč

Január 2022

30.1.2022 – Stratený syn (L 15, 1-2.11-24), káže: Libor Bednár
23.1.2022 – Viera ako dôvera (Mt 8, 5-13), káže: Libor Bednár
16.1.2022 – Ako sa vzájomne budujeme (R 12, 9-13), káže: Libor Bednár
9.1.2022   – Boh chce aj dnes konať divy medzi nami (Joz 3, 5-11. 17), káže: Ivan Lukáč
6.1.2022   – Takto, že koná Boh? To snáď nie! (Mt 2, 1-12), káže: Ivan Lukáč
2.1.2022   – Žijeme s dôverou v Boha (4M 13, 30-33; 14, 6-10), káže: Libor Bednár
1.1.2022   – Novoročná výzva: Nanovo zahorieť! (Zjav 2, 1-5), káže: Ivan Lukáč /Nový rok/