Kázne 2022

Máj 2022

22.5.2022 – 5. nedeľa po Veľkej noci, káže: Libor Bednár
15.5.2022 – Boh je Dobrý, pretože nám dáva Ducha Svätého (J 16, 5-15), káže: Ivan Lukáč
8.5.2022   – Deň matiek (2M 20, 12), káže: Libor Bednár
1.5.2022   – Dobrý pastier (1Pt 2, 25), káže: Libor Bednár

Apríl 2022

24.4.2022 – Transformujúca moc evanjelia (Mk 16, 9-15; Sk 4, 13. 18-20. 33), káže: Ivan Lukáč
18.4.2022 – Ježiš Kristus – živý alebo mŕtvy? (1K 15, 14-15), káže: Ivan Lukáč /2. slávnosť veľkonočná/
17.4.2022 – Víťaz nad smrťou (Ž 118, 24), káže: Libor Bednár /1. slávnosť veľkonočná/
15.4.2022 – Za nás obetovaný (1J 2, 2), káže: Libor Bednár /Veľký piatok/
14.4.2022 – Toto je moje telo! Toto je moja krv! (Mt 26, 26-28), káže: Ivan Lukáč /Zelený štvrtok/
10.4.2022 – Oblak svedkov (Žid 12, 1-3), káže: Libor Bednár
3.4.2022   – Pôstna výzva: Daj Bohu to najlepšie! (J 12, 1-8), káže: Ivan Lukáč

Marec 2022

27.3.2022 – Ježiš nasycujúci ducha i telo (Mk 6, 30-44), káže: Ivan Lukáč
20.3.2022 – O ľudskom pozeraní a Božom hľadení (1S 16, 7; Mt 11, 29), káže: Libor Bednár
13.3.2022 – Žiť na Božiu slávu (1Tes 4, 1-3a), káže: Libor Bednár
6.3.2022   – K Tebe sa utiekam, ó Hospodine (Ž 31, 2-6), káže: Ivan Lukáč

Február 2022

27.2.2022 – Sila modlitby (Dan 6, 11-14), káže: Ján Hroboň, biskup ZD
20.2.2022 – Dar Božieho slova (2Kr 22, 8-13), káže: Libor Bednár
13.2.2022 – Stratený brat (L 15, 1-2.11-31), káže: Libor Bednár
6.2.2022   – Zjavenie Božej slávy (Mk 9, 2-10), káže: Ivan Lukáč

Január 2022

30.1.2022 – Stratený syn (L 15, 1-2.11-24), káže: Libor Bednár
23.1.2022 – Viera ako dôvera (Mt 8, 5-13), káže: Libor Bednár
16.1.2022 – Ako sa vzájomne budujeme (R 12, 9-13), káže: Libor Bednár
9.1.2022   – Boh chce aj dnes konať divy medzi nami (Joz 3, 5-11. 17), káže: Ivan Lukáč
6.1.2022   – Takto, že koná Boh? To snáď nie! (Mt 2, 1-12), káže: Ivan Lukáč
2.1.2022   – Žijeme s dôverou v Boha (4M 13, 30-33; 14, 6-10), káže: Libor Bednár
1.1.2022   – Novoročná výzva: Nanovo zahorieť! (Zjav 2, 1-5), káže: Ivan Lukáč