Preskočiť na obsah

Kázne 2020

December 2020

27.12.2020 – Aj Ty chceš vidieť Ježiša? (J 12, 20-23), káže: Ivan Lukáč
25.12.2020 – Vianočný príhovor (F 2, 5-8), káže: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
24.12.2020 – Štedrovečerný príhovor (L 2, 10-11), káže: Libor Bednár
20.12.2020 – Radosť z prichádzajúceho Spasiteľa (F 4, 4-8), káže: Libor Bednár
15.12.2020 – Adventné zastavenie s Jánom Krstiteľom (Mt 3, 1-12), káže: Ivan Lukáč /3. adventná večiereň/
13.12.2020 – Láska je trpezlivá (Jk 1, 2-4; 1K 13, 4), káže: Libor Bednár
8.12.2020   – Adventné zastavenie so Simeonom (L 2, 25-35), káže: Ivan Lukáč /2. adventná večiereň/
6.12.2020   – Ako zareaguješ? (Mk 1, 14-15), káže: Ivan Lukáč
1.12.2020   – Adventné zastavenie so Zachariášom (L 1, 5-25), káže: Ivan Lukáč /1. adventná večiereň/

November 2020

29.11.2020 – Pán prichádza (Mt 21, 1-9), káže: Libor Bednár 
22.11.2020 – Poodhalený závoj smrti (2K 5, 1-10), káže: Libor Bednár /Nedeľa večnosti/
22.11.2020 – Spomienka na zosnulých z nášho cirkevného zboru
15.11.2020 – Abrahám si zúfa a je bezradný (1M 15), káže: Libor Bednár
8.11.2020   – Abrahám zachraňuje Lóta (1M 14, 13-24), káže: Libor Bednár
1.11.2020   – Dobrá investícia (Zjav 7, 9-10), káže: Ivan Lukáč /Pamiatka zosnulých/

Október 2020

25.10.2020 – Abrahám sa opäť učí dôverovať Bohu (1M 13), káže: Libor Bednár
18.10.2020 – Keď je strach väčší ako viera (1M 12, 10-20), káže: Libor Bednár
11.10.2020 – Abrahám – otec veriacich (1M 11, 31 – 12, 9), káže: Libor Bednár
11.10.2020 – Audio záznam celých služieb Božích
4.10.2020   – Poďakovanie za úrody zeme (F 4, 4-5), káže: Libor Bednár
4.10.2020   – Audio záznam celých služieb Božích

September 2020

27.9.2020 – Viera v akcii (Mk 2, 1-12), káže: Libor Bednár
27.9.2020 – Predstavenie komunity Sant´Egidio Slovakia
20.9.2020 – Keď sa Boh skláňa k tým najmenším (1Kr 17, 7-16), káže: Ivan Lukáč
13.9.2020 – Vďačnosť je ovocie Ducha Svätého (2M 15, 2.13-18), káže: Libor Bednár 
6.9.2020   – Podľa čoho spoznáme lásku? (Rut 4), káže: Libor Bednár /Začiatok školského roka/

August 2020

30.8.2020 – O čom je život? (Rut 3), káže: Libor Bednár
23.8.2020 – Náhoda, alebo Božia prozreteľnosť (Rut 2), káže: Libor Bednár
16.8.2020 – Dobré rozhodnutie (Rut 1, 15-22), káže: Libor Bednár
9.8.2020   – Nešťastné rozhodnutie (Rut 1, 1-14), káže: Libor Bednár
2.8.2020   – Absurdita verzus autenticita (Sk 16, 23-34), káže: Ivan Lukáč

Júl 2020

26.7.2020 – Ako sa prejavuje veľká viera (Mt 15, 21-28), káže: Libor Bednár
19.7.2020 – Na ktorej strane stojíš? (Žid 13, 1-6), káže: Pál Záhorecz
12.7.2020 – Keď Boh prehovorí, dejú sa veľké veci (L 5, 1-11), káže: Ivan Lukáč
5.7.2020   – Spomínať, pozorovať, napodobňovať (Žid 13, 7), káže: Ivan Lukáč /Cyril a Metod, Ján Hus/

Jún 2020

28.6.2020 – Pán Boh to vie lepšie (4M 12, 3; Jk 4, 6), káže: Michal Fraňo, riaditeľ Detskej misie
21.6.2020 – Smäd duše (Iz 55, 1-2; Zjav 22, 17), káže: Libor Bednár
14.6.2020 – Tak toto som fakt nečakal (Ez 36, 25-28), káže: Ivan Lukáč 
7.6.2020   – Tvárou v tvár tajomstvu (R 11, 33-36), káže: Libor Bednár /Svätá Trojica/

Máj 2020

31.5.2020 – Sme Božím chrámom (2M 31, 1-11), káže: Libor Bednár
24.5.2020 – Očakávanie (Sk 1, 4-8), káže: Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
23.5.2020 – Radosť, ktorá nás nesie (Neh 8, 10; Ž 16, 2.11), káže: Libor Bednár 
17.5.2020 – Veríme, že modlitba zmení našu situáciu? (Sk 12, 6-19), káže: Libor Bednár
10.5.2020 – Deň matiek (1S 1, 9-18), káže: Libor Bednár
10.5.2020 – Sme len pútnici (Žid 11, 13), káže: Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
3.5.2020   – Oslavovať Boha v každej situácii? (Ž 34, 2-11), káže: Libor Bednár

Apríl 2020

26.4.2020 – Kým je pre teba Ježiš? (J 10, 10b-15), káže: Libor Bednár
19.4.2020 – Poctivé otázky – seriózne odpovede (J 20, 24-29), káže: Ivan Lukáč 
12.4.2020 – Vzkriesený Pán prináša svetlo do našich temnôt (J 20, 1-18), káže: Libor Bednár /Veľkonočná nedeľa/
10.4.2020 – Láska, ktorou nás Boh miluje (R 5, 8), káže: Libor Bednár /Veľký piatok/
5.4.2020   – Blahoslavená márnotratnosť (Mk 14, 3-11), káže: Libor Bednár /Kvetná nedeľa/

Marec 2020

29.3.2020 – Duch Boží v nás (2Tim 1, 7), káže: Libor Bednár /Smrtná nedeľa/
22.3.2020 – Ten, ktorý môže vždy pomôcť (Ž 16), káže: Libor Bednár
8.3.2020   – Napomenutie, ktoré môže zachrániť (Ez 33, 7-9), káže: Ivan Lukáč
1.3.2020   – Zápas s pokušeniami (Mt 16, 21-23), káže: Libor Bednár

Február 2020

23.2.2020 – 3V-vidieť, vedieť, veriť (L 18, 35-43), káže: Ivan Lukáč
16.2.2020 – Aké je naše srdce? (L 8, 4-15), káže: Libor Bednár
9.2.2020   – Obnovenie vzťahu s Bohom (Žid 12, 12-17), káže: Ján Hroboň, biskup ZD ECAV
2.2.2020   – Abrahámova skúška viery 1M 22, 1-14, káže: Libor Bednár

Január 2020

26.1.2020 – Vážne nároky Božieho Slova: Kde sa postaviť, aby boli prijateľné? (R 12, 17-21), káže: Ivan Eľko, generálny biskup ECAV
19.1.2020 – Radostný rozmer kresťanskej viery (J 2, 1-11), káže: Libor Bednár
12.1.2020 – Si ochotný nechať sa Bohom použiť? (Iz 42, 1-4), káže: Ivan Lukáč
6.1.2020   – Dlhá cesta ku Kristovi (Mt 2, 1-12), káže: Libor Bednár /Zjavenie Krista Pána mudrcom/
5.1.2020   – Čo nám zostalo z Vianoc? (L 5, 1-11), káže: Libor Bednár
1.1.2020   – Byť verný svojmu záväzku (Joz 24, 14-16), káže: Ivan Lukáč /Nový rok/